Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 42
  • Lượt truy cập hôm qua: 81
  • Tất cả lượt truy cập: 1725

Thánh Đức Đời+

Nỗi khổ dân gian sắp dứt rồi!

Sau cơn bĩ cực, thới lai thời

Trần hoàn ác quỷ rời ma động!

Tâm khảm chân nhân tưởng Phật Trời!

Thiên thế giao hòa căn diệu diệu

Giáo lương hiệp nhứt nghĩa vời vời

Cơ mầu Tiên Thánh  năng gia hộ

Khai hội Long hoa Thánh đức đời!

Gửi phản hồi