Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3576

Ắt sẽ là

Khai mở mối đời diệu vợi xa
Việc to muốn đạt phải bôn ba
Thiên ma rào cản đường đi tới
Địa quỷ bủa vây lối bước ra
Tế thế kinh bang khổn ấy vậy!
Vị nhân độ chúng dễ đâu mà!
Cơ Trời vận Nước thâm thâm thúy
Chí cả tâm cao ắt sẽ là.

Bài này đã đóng bình luận.