Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3576

BÀN LONG – HÀM ÂN

BÀN LONG HÓA PHI LONG

Bàn Long đắc vận hóa Phi Long
Phước địa phụ nguyên phước tổ tông
Kiến quốc, an dân phân tập chuẩn
Kinh bang, tế thế diễn quy đồng
Triệt đồ địa ngục vật nhân hỗn
Kiến cảnh bồng lai thiên thế thông
Nhân loại đong nên bầu bảo ngọc
Bàn long miên viễn nghĩa Phi Long.

              HÀM ÂN
Thông thấu thế thiên thánh Trạng Trình
Hoành sơn nhứt đái vạn niên ninh
Quan trường bắc mặc Trịnh thao túng
Vương nghiệp nam minh Nguyễn khởi sinh
Tổ phụ kỳ công kỳ xuất tích
Tử tôn diệu kế diệu linh thành
Danh dương tứ hải Phụ nguyên tử
Nhân loại đồng sinh vĩnh thái bình.

Gửi phản hồi