Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3576

CAO CÁCH CHI? – DIỆU DIỆU THÂM – LƯỢNG NHƯỠNG THIÊN -

CAO CÁCH CHI?
Cao cách chi ai lối lố lăng?
Buông tuồng trác táng phải đâu sang?
Khối tiền thừa của còn ngông nghếch
Rách áo thiếu cơm có mộng màng?
Mặc đủ ăn đơn đời đĩnh đạt
Se sua vung vẩy đứa đa đoan (đa mang)
Lửa hương không bén do trơn trét
Hạnh phúc chân từ đức độ quang.

DIỆU DIỆU THÂM
Tạo hóa hóa sinh diệu diệu thâm
Thiên nhân chí vật đồng dương âm
Thể tâm tương tác căn sinh vật
Hồn phách giao hòa định tinh thần
Nhiệt khí vận hành âm hóa thể
Điển quang tán phát dương khai tâm
Hành tu chính đạo thần giao thể
Giả giả đức thành quả thánh nhân.

LƯỢNG NHƯỠNG THIÊN
Hữu sự tai nguy nghiệm lực thần
Tri nhân tri vật luận cơ trần
Chí cao tâm quán ngạn hiền triết
Đức trọng phúc trì lượng nhưỡng thiên.

Gửi phản hồi