Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 92
  • Tất cả lượt truy cập: 3575

Câu đôi có giai thoại sự tích và thơ đôi đáp việt nam

 

Câu đôi có giai thoại sự tích và thơ đôi đáp việt nam:

https://vi.wikiquote.org/wiki/C%C3%A2u_%C4%91%E1%BB%91i_c%C3%B3_giai_tho%E1%BA%A1i_s%E1%BB%B1_t%C3%ADch_v%C3%A0_Th%C6%A1_%C4%91%E1%BB%91i_%C4%91%C3%A1p_Vi%E1%BB%87t_Nam

Long tuyền kiếm:  

http://www.caodaism.net/thuvien/viewstory.php?action=printable&sid=1127&textsize=0&chapter=1

https://www.facebook.com/permalink.php?id=315095795183824&story_fbid=437306679629401

http://playpark.vn/cong-dong/bi-an-dang-sau-long-tuyen-kiem-trong-vo-lam-ngoai-truyen-11318-11.html

http://playpark.vn/cong-dong/bi-an-dang-sau-long-tuyen-kiem-trong-vo-lam-ngoai-truyen-11318-11.html

http://gamesao.vietnamnet.vn/game-mobile/bi-an-dang-sau-long-tuyen-kiem-trong-vo-lam-ngoai-truyen-15477.html

Khổ Hiền Trang:

http://www.daotam.info/booksv/khohientrang/khohientrang.html

Kiếm báu Can Tương – Mạc Tà:

https://vi.wikipedia.org/wiki/Can_T%C6%B0%C6%A1ng_M%E1%BA%A1c_T%C3%A0

Kể chuyện Cao Biền:

http://linkhay.com/note3295105/ke-chuyen-cao-bien-nguoi-tran-yem-long-mach-viet-nam

https://dembuon.vn/threads/truyen-ke-ve-cao-bien-nguoi-tran-yem-long-mach-viet-nam.1728.html

Tiên tri thế chiến thứ 3 diễn ra ngày 15/3:

https://www.google.com.vn/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=chi%E1%BA%BFn+tranh+h%E1%BA%A1t+nh%C3%A2n+s%E1%BA%BD+n%E1%BB%95+ra+ng%C3%A0y+13/5+sau+khi+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+syria+ch%E1%BA%BFt

http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/chien-tranh-hat-nhan-bung-no-ngay-13-5-2017-367869.html

 

Gửi phản hồi