Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

 • Đang truy cập: 1
 • Lượt truy cập hôm nay: 1
 • Lượt truy cập hôm qua: 2
 • Tất cả lượt truy cập: 3587

Lịch toàn cầu

 • Lịch chọn ngày năm Canh Tý 2020

  Lời nói đầu Chọn ngày giờ tốt để mở đầu công việc là điều vô cùng quan trọng mà thế hệ ông cha ta tin và áp dụng triệt để; đến nay nó vẫn còn nguyên giá trị; nhưng do điều kiện lịch sử mà hiện nay nhiều nội dung căn bản nhiều vị “Thầy”

 • Lịch 2019

  Tháng 1: http://caitaohoancau.com/thang-12019/ Tháng 2: http://caitaohoancau.com/thang-22019/ Tháng 3: http://caitaohoancau.com/thang-32019/ Tháng 4: http://caitaohoancau.com/thang-42019/ Tháng 5: http://caitaohoancau.com/thang-52019/ Tháng 6: http://caitaohoancau.com/thang-62019/ Tháng 7:  http://caitaohoancau.com/thang-72019/ Tháng 8:  http://caitaohoancau.com/thang-82019/ Tháng 9:  http://caitaohoancau.com/thang-92019/ Tháng 10: http://caitaohoancau.com/thang-102019/ Tháng 11:  http://caitaohoancau.com/thang-112019/ Tháng 12:  http://caitaohoancau.com/thang-122019/   Click xem các bổ sung: Lịch chọn ngày Bỏ sung 1: Sao tốt xấu:  http://caitaohoancau.com/li%CC%A3ch-2017-bo%CC%89-sung-1/ Lịch chọn ngày Bổ sung 2: Tuổi cất nhà: http://caitaohoancau.com/li%CC%A3ch-2017-bo%CC%89-sung-2/ Lịch chọn ngày. Bổ

 • Bảng tra chữ 1

  Xem tiếp bảng tra chữ 2: http://caitaohoancau.com/bang-tra-chu-2/

 • Lịch chọn ngày năm 2018

                                                                            TỰ BẠCH Nhân loại hiện xài chủ yếu 2 loại lịch: Dương lịch và Âm lịch: – Dương lịch:

 • Lịch chọn ngày năm Đinh Dậu 2017

                                                                                 TỰ BẠCH Nhân loại hiện xài chủ yếu 2 loại lịch: Dương lịch và Âm lịch: -

 • Lịch chọn ngày năm Bính Thân 2016

    Tháng 1: http://caitaohoancau.com/thang-1-2/ Tháng 2: http://caitaohoancau.com/thang-2-2/ Tháng 3: http://caitaohoancau.com/thang-3-2/ Tháng 4: http://caitaohoancau.com/thang-4-2/ Tháng 5: http://caitaohoancau.com/thang-5-2/ Tháng 6: http://caitaohoancau.com/thang-6-2/ Tháng 7: http://caitaohoancau.com/thang-7-2/ Tháng 8: http://caitaohoancau.com/thang-8-2/ Tháng 9: http://caitaohoancau.com/thang-9-2/ Tháng 10: http://caitaohoancau.com/thang-10-2/ Tháng 11: http://caitaohoancau.com/thang-11-2/ Tháng 12: http://caitaohoancau.com/thang-12-2/   Bổ sung 1:  http://caitaohoancau.com/li%CC%A3ch-2017-bo%CC%89-sung-1/ Bỏ sung 2: http://caitaohoancau.com/li%CC%A3ch-2017-bo%CC%89-sung-2/ Bổ sung 3: http://caitaohoancau.com/li%CC%A3ch-2017-bo%CC%89-sung-3/ Bổ sung 4: http://caitaohoancau.com/li%CC%A3ch-cho%CC%A3n-ngay-bo%CC%89-sung-4/ Bổ sung 5: http://caitaohoancau.com/li%CC%A3ch-cho%CC%A3n-ngay-bo%CC%89-sung-5/                

 • Lịch chọn ngày năm ất mùi 2015

  Click vào link để xem từng tháng. Chữ đen bỏ, chữ xanh xem Kết luận bên dưới biết việc làm được, dưới cùng có giờ tốt xấu trong ngày.   Tháng 1: http://caitaohoancau.com/thang-1/ Tháng 2: http://caitaohoancau.com/thang-2/ Tháng 3: http://caitaohoancau.com/thang-3/ Tháng 4: http://caitaohoancau.com/thang-4/ Tháng 5: http://caitaohoancau.com/thang-5/ Tháng 6: http://caitaohoancau.com/thang-6/ Tháng 7: http://caitaohoancau.com/thang-7/ Tháng 8: http://caitaohoancau.com/thang-8/ Tháng 9: http://caitaohoancau.com/thang-9/ Tháng

 • THỐNG NHỨT LỊCH TOÀN CẦU

  Năm, tháng, ngày con người lập ra từ lâu đời nay trên cơ sở hiểu biết về Thiên văn, Địa lý. Nó có tác dụng to lớn trong quy hoạch tổng thể việc sản xuất đời sống phù hợp với Thiên thời Địa lợi, và làm cột móc cho việc nghiên cứu lịch sử tiến