Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

 • Đang truy cập: 3
 • Lượt truy cập hôm nay: 15
 • Lượt truy cập hôm qua: 180
 • Tất cả lượt truy cập: 5033

Lịch toàn cầu

 • Bảng tra chữ 1

  Xem tiếp bảng tra chữ 2: http://caitaohoancau.com/bang-tra-chu-2/

 • Lịch chọn ngày năm 2018

                                                                            TỰ BẠCH Nhân loại hiện xài chủ yếu 2 loại lịch: Dương lịch và Âm lịch: – Dương lịch:

 • Lịch chọn ngày năm Đinh Dậu 2017

                                                                                 TỰ BẠCH Nhân loại hiện xài chủ yếu 2 loại lịch: Dương lịch và Âm lịch: -

 • Lịch chọn ngày năm Bính Thân 2016

    Tháng 1: http://caitaohoancau.com/thang-1-2/ Tháng 2: http://caitaohoancau.com/thang-2-2/ Tháng 3: http://caitaohoancau.com/thang-3-2/ Tháng 4: http://caitaohoancau.com/thang-4-2/ Tháng 5: http://caitaohoancau.com/thang-5-2/ Tháng 6: http://caitaohoancau.com/thang-6-2/ Tháng 7: http://caitaohoancau.com/thang-7-2/ Tháng 8: http://caitaohoancau.com/thang-8-2/ Tháng 9: http://caitaohoancau.com/thang-9-2/ Tháng 10: http://caitaohoancau.com/thang-10-2/ Tháng 11: http://caitaohoancau.com/thang-11-2/ Tháng 12: http://caitaohoancau.com/thang-12-2/   Bổ sung 1:  http://caitaohoancau.com/li%CC%A3ch-2017-bo%CC%89-sung-1/ Bỏ sung 2: http://caitaohoancau.com/li%CC%A3ch-2017-bo%CC%89-sung-2/ Bổ sung 3: http://caitaohoancau.com/li%CC%A3ch-2017-bo%CC%89-sung-3/ Bổ sung 4: http://caitaohoancau.com/li%CC%A3ch-cho%CC%A3n-ngay-bo%CC%89-sung-4/ Bổ sung 5: http://caitaohoancau.com/li%CC%A3ch-cho%CC%A3n-ngay-bo%CC%89-sung-5/                

 • Lịch chọn ngày năm ất mùi 2015

  Click vào link để xem từng tháng. Chữ đen bỏ, chữ xanh xem Kết luận bên dưới biết việc làm được, dưới cùng có giờ tốt xấu trong ngày.   Tháng 1: http://caitaohoancau.com/thang-1/ Tháng 2: http://caitaohoancau.com/thang-2/ Tháng 3: http://caitaohoancau.com/thang-3/ Tháng 4: http://caitaohoancau.com/thang-4/ Tháng 5: http://caitaohoancau.com/thang-5/ Tháng 6: http://caitaohoancau.com/thang-6/ Tháng 7: http://caitaohoancau.com/thang-7/ Tháng 8: http://caitaohoancau.com/thang-8/ Tháng 9: http://caitaohoancau.com/thang-9/ Tháng

 • THỐNG NHỨT LỊCH TOÀN CẦU

  Năm, tháng, ngày con người lập ra từ lâu đời nay trên cơ sở hiểu biết về Thiên văn, Địa lý. Nó có tác dụng to lớn trong quy hoạch tổng thể việc sản xuất đời sống phù hợp với Thiên thời Địa lợi, và làm cột móc cho việc nghiên cứu lịch sử tiến