Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

 • Đang truy cập: 1
 • Lượt truy cập hôm nay: 1
 • Lượt truy cập hôm qua: 1
 • Tất cả lượt truy cập: 3576

Nhạc

 • Câu đôi có giai thoại sự tích và thơ đôi đáp việt nam

    Câu đôi có giai thoại sự tích và thơ đôi đáp việt nam: https://vi.wikiquote.org/wiki/C%C3%A2u_%C4%91%E1%BB%91i_c%C3%B3_giai_tho%E1%BA%A1i_s%E1%BB%B1_t%C3%ADch_v%C3%A0_Th%C6%A1_%C4%91%E1%BB%91i_%C4%91%C3%A1p_Vi%E1%BB%87t_Nam Long tuyền kiếm:   http://www.caodaism.net/thuvien/viewstory.php?action=printable&sid=1127&textsize=0&chapter=1 https://www.facebook.com/permalink.php?id=315095795183824&story_fbid=437306679629401 http://playpark.vn/cong-dong/bi-an-dang-sau-long-tuyen-kiem-trong-vo-lam-ngoai-truyen-11318-11.html http://playpark.vn/cong-dong/bi-an-dang-sau-long-tuyen-kiem-trong-vo-lam-ngoai-truyen-11318-11.html http://gamesao.vietnamnet.vn/game-mobile/bi-an-dang-sau-long-tuyen-kiem-trong-vo-lam-ngoai-truyen-15477.html Khổ Hiền Trang: http://www.daotam.info/booksv/khohientrang/khohientrang.html Kiếm báu Can Tương – Mạc Tà: https://vi.wikipedia.org/wiki/Can_T%C6%B0%C6%A1ng_M%E1%BA%A1c_T%C3%A0 Kể chuyện Cao Biền: http://linkhay.com/note3295105/ke-chuyen-cao-bien-nguoi-tran-yem-long-mach-viet-nam https://dembuon.vn/threads/truyen-ke-ve-cao-bien-nguoi-tran-yem-long-mach-viet-nam.1728.html Tiên tri thế chiến thứ 3 diễn ra ngày 15/3: https://www.google.com.vn/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=chi%E1%BA%BFn+tranh+h%E1%BA%A1t+nh%C3%A2n+s%E1%BA%BD+n%E1%BB%95+ra+ng%C3%A0y+13/5+sau+khi+t%E1%BB%95ng+th%E1%BB%91ng+syria+ch%E1%BA%BFt http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/chien-tranh-hat-nhan-bung-no-ngay-13-5-2017-367869.html  

 • Một số link cần thiết

  - Biểu tình chống Trump đắc cử TT: http://dantri.com.vn/su-kien/bieu-tinh-phan-doi-ong-trump-dac-cu-no-ra-tai-nhieu-thanh-pho-lon-20161110112332656.htm -Tin tức: http://news.google.com.vn/nwshp?hl=vi&tab=wn NguyễnTấn Dũng: http://nguyentandung.org/tag/bien-dong Nguyễn Minh Hiển nguyên bộ trưởng Y tế:  {461923.-bIimAt.-?%#+= cHa45 gai92chAU13} Nguyễn Phúc Ánh: `\*1945(?)$[%#]nGuYen{2015!/}c4W&s8X1.-~ Hà Thị Khiết nguyên chủ tịch Tổng công đoàn: ddAngiAI1945namSinH2015+2016 La Văn Cầu danh nhân lịch sử: -td157(e9-qk9)/&#3AH:1Vhb,2Kct*$.- Đổi lại: /wp-admin/ 12 chi phái Cao đài:

 • Video Trung Đoàn 157

  Video Trung Đoàn 9 – Quân Khu 9 trong video có sử dụng bài hát Trung Đoàn 157 do tác giả Nguyễn Lộc Nhu (Cựu Đại Tá trung đoàn BB9) sáng tác 

 • NHẠC

  Hai bài ca có upload nơi trang nhaccuatui.com; bạn có thể click vào link dưới đây để nghe: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/viet-quoc-dai-hung-ca-dang-cap-nhat.zTwxGBD8Oi.html http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/trung-doan-157-dang-cap-nhat.gke0GdqLzn.html