Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3576

Mở Mối Đời

 

                                                            Đại ngộ! Trên trao khít thế thời

Riểu quanh núi đá mạch nương người*

Bảo giang Thiên tử phò dân nước

Quý nhạc** Thánh nhân yết Phật Trời

Cải tạo hoàn cầu đường diệu vợi

Cứu sinh nhân loại nghĩa cao vời

Dậm trường*** nếm trải bao vinh nhục

Một phút huệ khai mở mối đời!

—–

*Bạch vân thi sấm có câu:

Bốn bề núi đá riểu quanh

Một đường tiểu mạch nương mình dấy an.

**Quý nhạc: Núi quý (núi Cấm)

***Đường dài guan khổ

 

Gửi phản hồi