Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 4
  • Lượt truy cập hôm nay: 119
  • Lượt truy cập hôm qua: 163
  • Tất cả lượt truy cập: 73505

Đắc cơ cầu

Đến duyên vừa hỷ lại vừa âu
Sự sự chung quy ở cái đầu
Chánh ngoạt nương mình cung Bửu Ngọc
Nhứt gian mở mắt mạch Long Chầu
Bão bùng thập thất thân tâm khủng
Êm ả tứ tam huệ nhãn mầu
Đạt đỉnh Phật kinh Tứ Thánh quả
Chí tâm còn phải đắc cơ cầu.

Bài này đã đóng bình luận.