Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 42
  • Lượt truy cập hôm qua: 81
  • Tất cả lượt truy cập: 1725

Dịch giải 2 bài thơ cổ khuyết danh khuyết đề

                                                                              Bài thơ 1:

                                                                      Nguyên tác:                                                    

古 月沈 迷  深 水 底

日 央 夜 未 暗  天 

三 人 日 協 成 盛 

石 頁 花 開 作 樂 

十 一 皆 空 惟 有 

 一 丿月 盡 至 長 

茲 心 事 敬 慈 親 

立 木 見 安 守 道 

 Phiên âm Hán Việt

                                                            Cổ  Nguyệt Trầm Mê Thâm Thủy Để

Nhật Ương Dạ Vị Ám  Thiên Cao

Tam Nhân Nhật Hiệp Thành Thạnh Yến

Thạch Hiệt Hoa Khai Tác Lạc Viên

Thập Nhứt Giai Không Duy Hữu Thức

Nhứt Phiệt Nguyệt Tận Chí Trường Miên

Tư Tâm Sự Kính Từ Thân Hiếu

Lập Mộc Kiến An Tự Đạo Hiền

                      Dịch thơ

Cổ nguyệt* Hố sâu chìm đáy nước

Nhật thâu đêm tối ám Trời Cao

Tam Nhân (Đông) tưởng rằng Trời sáng

Đá cuội khai hoa tạo cảnh vui

Mười một người ngu, còn kẻ biết

Một dấu trăng đơn chỉ ngủ dài

Tự tâm dành chút từ thân hiếu!

Lập cảnh đời yên có Thánh Hiền

—————————–

*Đúng ra là chữ Cổ nhục (胡) Hồ, không phải hố, đây là lối chơi chữ.

               Bài thơ 2:

萬 事 皆 由 天  定 馬

聖 人 識  前

留  

尚 心 壹 惠 自 高 天

曉 自 行 遊 咯 上

行 程 旣  野 花

雄 何 處 去

          作 何 那 事 初 逾 馬

          Phiên âm Hán Việt

Vạn sự giai do Thiên định

Thánh nhân du bất thức tiền duyên

Dư tháo anh hùng lưu hậu thế

Thượng tâm nhất huệ tự cao Thiên

hiểu tự hành du khách thượng

Hành trình ký kiếp dã hoa viên

Cảm vấn anh hùng hà xứ khứ

Tác hà na sự sơ du mã

               Dịch thơ

Vạn sự đều do Trời định số*

Thánh nhân dù muốn chẳng biết duyên

Thừa chí anh hùng lưu hậu thế

Trên tâm ấy huệ bởi Trời cao

Mới biết việc làm vui khách thượng

Hành trình trọn kiếp chốn hoa viên?**

Dám hỏi anh hùng xa lạc bước

Làm sao tính sự vượt qua số?*

                                                      ————-

                                                            *Mã 馬… Số đếm.

**Dựa ý truyện Hồn bướm mơ tiên của Khái Hưng.

Gửi phản hồi