Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3576

Đối đáp câu: CÔ MIÊN NGỦ MỘT MÌNH

Phân tích câu gieo:

Cô gái tên Miên – và Miên là ngủ – ngủ một mình do chữ Cô là Cô độc,
nên ngủ một mình.

———–

 孤 Mồ côi. Lẻ loi cô độc, một mình, trơ trọi. Lời nói khiêm của Vua. Phụ bạc.

Chữ Cô nghĩa thứ 2: Cô 姑 Chị hay em gái của cha. Tiếng gọi người con gái chưa chưa chồng.

Miên 眠 Ngủ. Chết giấc. Không động đậy. Sâu lột còn nằm yên. Cây cối đổ sập.

———–

       Có 6 câu đối lại:

        

                 1. BÁ NẠP GOM TÁT CẢ  

       Bá Truyền (người bác tên Truyền): Truyền là đưa đi xa, làm lan ra khắp cả.

Phân tích: Bá có nghĩa thứ hai là Làm Trùm. Truyền là trao, chuyển đi xa, làm rộng ra.

.

               CÔ  MIÊN  NGỦ  MỘT  MÌNH

              BÁ  NẠP  GOM  TÁT      CẢ  

Bá Nạp (người bác tên Nạp): Nạp là thu nhập vào tất cả.

———-

Bá 伯 Bác. Người lớn tuổi. Tước thứ ba trong năm tước xưa (công, hầu, bá, tửnam). Họ.

Bá 百 Một trăm. 

Bá 播 Gieo rắc, truyền bá. Trốn. Đuổi. Bỏ. Họ.

Nạp 納 Dâng nạp. Thâu vào. Dẫn vào. Gia nhập. 

           ———-

                                          2. THỊ LỘ RA KHẮP PHỐ

 

Phân tích: Vụ Thị Lộ (trong vụ án Lệ Chi Viên) lan truyền rộng khắp phố thị ai cũng biết.

           Nàng Thị Lộ – và Lộ là lộ ra –  Khắp phố do chữ Thị là thành phố, chợ.

 

                                          CÔ  MIÊN NGỦ MỘT MÌNH

                                         THỊ   LỘ   RA   KHẮP   PHỐ

           ———–

Thị 氏 Tên nước. Tiếng đàn bà tự xưng mình. Họ.

Chữ Thị nghĩa thứ 2: Thị 巿 Thành thị, chợ.

Lộ 露 Hạt sương. Lộ ra. Bại lộ. Rượu thơm.

           ———–        

                                     3. CHUNG BẢO GIỮ CÙNG NHAU

Họ Chung tên Bảo (như Chung Vô Diệm) giữ cùng nhau

                     Bảo là giữ, giữ thì phải thức, thức chung nên có thể viết “thức với nhau”

 

                              CÔ   MIÊN    NGỦ   MỘT  MÌNH

                              CHUNG BẢO THỨC VỚI NHAU

———-

Chung 終 Trọn, hết, cuối cùng. Cùng cực. Kết cục. Sau rốt. Đã. Chết. Trọn vẹn. Đất vuông ngàn dặm. Họ.

Bảo 寶 Quý báu. Tiền tệ. Cái ấn. Con dấu.

Chữ Bảo nghĩa thứ 2: Bảo 保Giữ gìn. Săn sóc. Bảo đảm. Gánh trách nhiệm. Bầu cử.

———-

          4. QUẢ THỊ THÍCH RIÊNG MỖ

                                        Quả phụ tên Thị thích riêng tớ

 

                                       CÔ  MIÊN  NGỦ  MỘT MÌNH

                                       QUẢ THỊ THÍCH RIÊNG MỖ

Phân tích:

Nàng Quả phụ Thị (như Tào Thị trong chuyện Phạm Công Cúc Hoa).- và Thị là ham thích – thích riêng do chữ Quả là ở góa một mình, mỗ là tôi.

———–

Quả 寡 Ít. Góa:  Đàn ông không có vợ hoặc đàn bà không có chồng.

Chữ Quả nghĩa thứ 2: Quả 果Trái cây. Kết quả. Quả nhiên. Hẵn. Quả quyết. Nhân quả.

Thị 氏 Tên nước. Tiếng đàn bà tự xưng mình.

Chữ Thị nghĩa thứ 3: Thị 嗜 Ham thích. Ghiền.

———–                                      

           5. PHỤ TÚ ĐẸP NỬA VẬN

                        Nàng (phụ nữ) Tú (đẹp) nhưng phụ bạc, chỉ đẹp đẽ nửa đời đầu

                

                                                         CÔ  MIÊN NGỦ MỘT MÌNH
                                                         PHỤ   TÚ   ĐẸP   NỬA   VẬN

Phân tích:

- Nàng Tú (như Tú Bà: nhân vật trong truyện Kiều Nguyễn Du, ý chỉ người chủ chứa điếm)  

- Tú là đẹp – đẹp nửa vận do chữ Phụ là không chung tình (làm gảy đổ gia đình), nên chỉ đẹp nửa vận.

- Ngủ là động từ, Tú là tĩnh từ – so riêng không đối, nhưng so tổng thể đối được là do chúng cùng là túc từ:  “ngủ một mình” là hệ quả của chữ Cô, còn “đẹp nửa vận” là hệ quả của sự Phụ tình làm gảy đổ gia đình.

———–

Phụ 婦 Đàn bà. Vợ. Nàng dâu.

Chữ Phụ nghĩa thứ 2: Phụ 負  Làm trái ngược. Ở bạc.

Tú 秀 Tốt đẹp. Lúa trỗ bông. Hoa cây cỏ. Kỳ dị. Đặc biệt.

            ———–                                                           

                                                         
                                  6. TỔNG THỐNG QUẢN TOÀN BỘ

                                   Ông Tổng tên Thống quản lý toàn bộ

                    Ý nghĩa 2: Tổng thống lãnh đạo toàn diện Quốc gia

 

                                    CÔ    MIÊN   NGỦ   MỘT   MÌNH

                                    TỔNG THỐNG QUẢN TOÀN BỘ

 ———–

Tổng 總 Tụ họp. Gom góp. Đứng đầu, cầm đầu. Khu vực hành chánh xưa. Đều, cả thảy.

Thống 統 Mối tơ, đầu mối.  Tóm lại một mối. Họp lại. Quản lý mọi việc.

————

                                                   So câu  TỔNG THỊNH TÓM NHIỀU ĐỨA

                                            Do viptruyen.vn (được công nhận và đưa lên mạng)

 

Tổng 總 Tụ họp. Gom góp. Đứng đầu, cầm đầu. Khu vực hành chánh xưa. Đều, cả thảy.

Thịnh 盛 Phát đạt, thịnh vượng.  Đẹp đẽ. Phong phú. Trọng thể. rầm rộ. Nồng nàn.


Với lời giải thích: Ông Cai Vàng tên "Thịnh" làm "cai tổng", thì "tổng" là "tóm", "Thịnh" là "nhiều", còn chữ "mình" thì ông đối bằng đứa.

Thấy rằng câu đối không chỉnh hoàn toàn bởi:

Câu gieo: chữ ngủ được đính nghĩa ngay sau chữ Miên là ngủ (Cô Miên ngủ).

Còn câu đối lại chữ Tóm là lấy từ nghĩa chữ Tổng đầu câu, và chữ đứa tác giả tự đưa vào cho đối với chữ mình câu gieo chớ không rút ra từ nội dung tự thân của câu đối đáp (trong khi chữ ngủ một mình rút ra từ chữ cô là cô quả).

———

Câu gieo và câu tôi đối cùng thống nhứt chi tiết:

a/- Liên quan giữa Chữ thứ 2 và thứ 3:

- Câu gieo:

Miên ngủ: (miên là ngủ) 2 Chữ Miên ngủ gắn liền nhau.

- Câu đối đáp trên mạng:

Chữ thứ 3 Tóm là lấy nghĩa từ chữ Tổng đầu câu, không gắn liền chữ thứ 2 Thịnh đứng ngay phía trước.

a/- Hai Chữ chót:

Câu gieo:

Một mình là do chữ Cô là cô độc trơ trọi.

Câu đối đáp trên mạng:

Nhiều đứa, nhiều Nhiều đứa do từ 2 chữ Tổng thịnh: Tổng tóm thịnh nhiều, dùng nhiều đứa để dẫn giải cho chữ Tổng thịnh là không chuẩn, bởi: 

+ Tổng là gom nhiều lại (gom tất cả).

+ Nhưng gom nhiều lại không hẳng là tổng bởi gom nhiều chưa chắc gom hết và tạo thành thể thấng nhứt.

Ví như:

Liên hiệp Quốc không thể thay cho chữ Toàn cầu, bởi Quốc vẫn chỉ là Quốc, còn toàn cầu là tổng hợp sự thống nhứt nhau thành 1 thể thống nhứt.

Gửi phản hồi