Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3576

HỌA THƠ BÀ ĐOÀN THỊ ĐIỂM

        Nguyên tác: Niềm vui dạo đêm

Sao nhỉ! Đêm Xuân đốt đuốc chơi,
Sáng như ngày hửng, quế thơm trời.
Cầu Ngân bến Hán treo cao nhịp,
Phách ngọc đầu thu tỏa ánh ngời.
Đồng nội trước nay nhìn chả khác,
Phồn hoa vua chúa đất xưa thôi.
Hứng về chẳng quản sông hồ lạ,
Một mái chèo thênh chuốc rượu mời.  

Họa y vận chuyển đề: Đang chờ mời

Có đâu nhàn nhã để đi chơi
Cải tạo hoàn cầu mệnh Phật Trời

Chuyện nước việc dân vai mãi nặng

Tình đời nghĩa đạo tâm luôn ngời
Thiên thời Địa lợi dần dần tới
Thế sự nhân hòa thúc thúc thôi
Thành ý nhiệt tâm đà khởi sắc
Đại đồng Tiên Thánh đang chờ mời.

Gửi phản hồi