Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3576

HỌA THƠ CỤ LÊ QUÝ ĐÔN

                                                          Nguyên tác: Đề Yên Tử sơn

Yên sơn sơn thượng tối cao phong

Tài ngũ canh sơ nhật chính hồng

Vũ trụ nhãn cùng thương hải ngoại  

Tiếu đàm nhân tại bích vân trung 

Ủng môn ngọc sóc sâm thiên mẫu 

Quải thạch châu lưu lạc bán không 

Nhân miếu đương niên di tích tại 

Bạch hào quang lý đổ trùng đồng 

       題安子山花煙寺

安山山上最高峰,

纔五更初日正紅

宇宙眼窮滄海外

笑談人在碧雲中

擁門玉槊森千畝

掛石珠流落半空

仁廟當年遺跡在

            白毫光裏睹重瞳

  Dịch:

   Chùa Hoa Yên, Núi Yên Tử 

Trên đỉnh núi Yên cao tót vời  

Canh năm vừa tới, trời hồng tươi  
Mắt nhìn vũ trụ ngoài tầm biển  
Người đứng giữa mây nói nói cười  
Bọc cửa măng nhô nghìn mẫu trúc  
Đá treo châu chảy nửa lưng trời  
Nhân Tôn di miếu còn ngay đó  
Trong ánh hào quang mắt Bụt ngời 

Họa y vận chuyển đề:

                                                       Vô thủ địch

Hoành sơn bích lập tiếp đông phong

Thạch trụ nghinh dương thưởng ánh hồng

Nhật nguyệt minh u Thiên khí ngoại

Hải dương ba động Địa dư trung

Kinh bang cứu quốc chí kiên liệt

Tế thế vị nhân tâm giới không

Bất đối bất duy vô thủ địch

Đồng sinh khai phát sự hòa đồng.

                 無手敵

橫山壁立接東風

石宙迎陽賞映紅

日月明幽天氣外

海洋波動地旟衷

經邦救國志堅烈

濟世爲人心界空

不對不唯無手敵

同生開發事和同

                                                              Dịch: Không kẻ thù

Hoành sơn vách đứng đón đông phong

Cột đá chọc Trời hưởng ánh hồng

Nhật nguyệt minh u Thiên khí ngoại

Hải dương sóng động Địa dư trong

Thương quê yêu nước chí kiên liệt

Cứu thế vì dân dạ giới không

Chẳng đối chẳng duy không nghịch lẫn

Đồng sinh khai mở sự hòa đồng.

Gửi phản hồi