Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3576

Họa thơ Sương Nguyệt Anh

Vịnh hoa bạch mai trên núi điện Bà Tây Ninh

Thơ Sương Nguyệt Anh

Non linh đất phước trổ hoa thần,
Riêng chiếm vườn hồng một cảnh xuân.
Tuyết đượm nhành tiên in sắc trắng,
Sương pha bóng nguyệt ánh màu ngân.
Mây lành gió lạnh nương hơi chánh,
Vóc ngọc mình băng bật khói trần.
Sắc nước hương trời nên cảm mến,
Non linh đất phước trổ hoa thần.

Bài hoạ của một văn hữu

Đem mình mai một chốn non thần
Cái vóc hoa lành cám bấy xuân
Cội ấm bóng êm loà nét bạc
Nhành sương lá tuyết ánh màu ngân
Hương thơm đẹp ý người du cảnh
Ngút sạch vui chân khách lạc trần
Nỡ chẳng vẽ hình nơi cửa sấm
Đem mình mai một chốn non thần

Họa lại y vận chuyển đề: Hoa thần

 

Mai vàng năm cánh đóa hoa thần

Tô điểm hương gia đượm ý xuân

Cảnh vật xinh tươi do khí tĩnh

Đời người thanh thản bởi tâm ngân

Víu vang tửu sắc thường tình tục   

Chăm sóc kiểng hoa đẹp cảnh trần

Vạn thọ trường sinh năng chúc phúc   

Mai vàng đào đỏ ứng Thiên thần

————-

* Khí tĩnh: Không khí trong sạch.

**Tâm ngân: Lòng trong trắng.

***Màu vàng hành Thổ mai vàng 5 cánh đại diện Trái Đất 5 châu; màu đỏ là Hỏa lửa Mặt Trời, Hỏa sinh Thổ, biểu hiện Mặt Trời phát năng lượng nuôi sống trái đất (vàng đỏ đại diện cho Trời Đất). 

Gửi phản hồi