Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 3
  • Lượt truy cập hôm nay: 119
  • Lượt truy cập hôm qua: 163
  • Tất cả lượt truy cập: 73505

HỌA THƠ ANH THANH CHÂU

        Nguyên tác: PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG

Thiên vương Phù Đổng tạo Thiên thời

Thánh Gióng kiêu hùng thuở dạo nôi

Dẹp loạn cứu dân theo lệnh chúa

Trừ tà độ thế thuận cơ Trời

Tung hoành ngựa sắt thù tan tác

Quần thảo quân Ân giặc rã rời

Danh lợi không màn công cứu quốc

Sóc sơn ẩn dật sử truyền đời.

       Họa y vận y đề:

Phù Đổng thâm thâm chuyện thế thời

Vươn vai phá giặc thuở nằm nôi

Ngựa thần lướt gió thiêng hồn Việt

Roi sắt tung mây kiệt tướng Trời

Ái quốc trung quân thân tự thấu

Vị nhân cứu thế dạ không rời

Giặc tan gác kiếm thăng – tròn đạo

Chẳng chút trần ai đẹp mảnh đời.

Gửi phản hồi