Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3576

PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG

                    Phù Đổng thâm thâm chuyện thế thời

Vươn vai phá giặc thuở nằm nôi

Ngựa thần lướt gió thiêng hồn Việt

Roi sắt tung mây kiệt tướng Trời

Ái quốc trung quân thân tự thấu

Vị nhân cứu thế dạ không rời

Giặc tan gác kiếm thăng – tròn đạo

Chẳng chút trần ai đẹp mảnh đời.

Gửi phản hồi