Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 42
  • Lượt truy cập hôm qua: 81
  • Tất cả lượt truy cập: 1725

HỌA THƠ Bà HUYỆN THANH QUAN


Nguyên tác: QUA ĐÈO NGANG

Bước đến đèo ngang bóng xế tà

Cỏ cây chen đá lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông rợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân ngoảnh ngắm trời non nước
Một mãnh tình riêng ta với ta.

       Họa ý:               I
     TỨC CẢNH ĐÈO NGANG

Tức cảnh Đèo Ngang lắm cái hòa
Cỏ cây chen đá lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Thấp thoáng bên sông xóm mấy nhà
Lơ lửng phong mây soi Tổ quốc
Quanh quanh dòng suối điểm hương gia
Lặng nhìn nét đẹp trời non nước
Chạnh cõi lòng ta những thiết tha.

                        II
        ÁT CÁI HÒA
Lũ dữ Đèo Ngang át cái hòa
Cỏ cây ay áy vết can qua
Đầu ghềnh toen hoẻn trơ sườn đá
Cuối dốc chơ vơ não nếp nhà
Nhớ nước bồi hồi nghe tiếng quốc
Thương quê xao xuyến thấy hương gia
Non cao biển cả trời lồng lộng
Man mác đèo mây nỗi xót xa.

Gửi phản hồi