Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 42
  • Lượt truy cập hôm qua: 81
  • Tất cả lượt truy cập: 1725

VỊNH TRÚ TRƯ PHÒNG

Tam tuế trư phòng thế vị tri
Nhất phiên võng ngoại đắc thiên vi
Thông thiên chỉnh địa kim miên viễn
Tế thế kinh bang cổ tích kỳ
Bất chiến tự thành lưu vĩ tích
Kỳ công quy nghĩa thức tư duy
Đồng sinh vũ trụ nhiên nhiên thạnh
Mệnh thế khai thông thánh khải quy.

Gửi phản hồi