Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 3
  • Lượt truy cập hôm nay: 119
  • Lượt truy cập hôm qua: 163
  • Tất cả lượt truy cập: 73505

HỌA THƠ CỤ CAO BÁ QUÁT

Nguyên tác:
VỊNH ĐỔNG THIÊN VƯƠNG

Tam tải tiềm long thế vị tri
Nhất triêu phấn khởi đại thi vi
Kim tiên phá lỗ thiên thanh chấn
Thiết mã đằng không cổ tích kỳ
Việt điện kiền khôn lưu vĩ tích
Ân giao thảo mộc thức tư duy
Chí kim từ vũ tùng phong động
Do tưởng đương niên đắc thắng quy.

Họa y vận chuyển đề:
      VỊNH TRÚ TRƯ PHÒNG

Tam tuế trư phòng thế vị tri
Nhất phiên võng ngoại đắc thiên vi
Thông thiên chỉnh địa kim miên viễn
Tế thế kinh bang cổ tích kỳ
Bất chiến tự thành lưu vĩ tích
Kỳ công quy nghĩa thức tư duy
Đồng sinh vũ trụ nhiên nhiên thạnh
Mệnh thế khai thông thánh khải quy.

Gửi phản hồi