Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3576

HỌA THƠ CỤ ĐỖ PHỦ

Nguyên tác:
CỬU NHỰT LAM ĐIỀN
    THÔI THỊ TRANG

Lão khứ, bi thu cưỡng tự khoan
Hứng lai kim nhật tận quân hoan
Tu tương đoản phát hoàn xuy mạo
Tiếu thảnh bàng nhân vị chỉnh quan
Lam Thủy viễn tòng thiên giản lạc
Ngọc Sơn cao tịnh lưỡng phong hàn
Minh niên thử hội tri thùy kiện?
Túy bả thù du tử tế khan.

Dịch thơ:
NGÀY TRÙNG CỬU Ở TẠI NHÀ
   HỌ THÔI HUYỆN LAM ĐIỀN

Thu buồn tuổi lão gượng làm khuây
Cùng bác cho vui bửa tiệc nầy
Ngại tóc bồng lên cơn gió bốc
Nhờ người chữa hộ mũ đầu ngay
Sông Lam dồn những khe tuôn nước.
Núi Ngọc dường hai ngọn trổ mây
Ngày hội sang năm ai mạnh nhỉ?
Ngành thù say ngắm cảnh năm nay.
K.D dịch

Hoạ y vận, chuyển đề, chuyển ý:
     LỤC THẬP DƯ BẤT KHOAN

Lục thập tuế dư nhưng bất khoan
Nghiên kinh, thấu vật tự nhiên hoan
Chí kiên, đức trọng thần linh chỉ
Ngôn chính, tính chân thức khách quan
Luyện thể huệ minh giang thủy dật
Tu tâm thể chuyển lĩnh vân hàn
Vị nhân, vị thế vô hoài ngã
Hậu bối tạc truyền lưu bản khan.

   六 十 餘 不 寬
六 十 歲 餘 仍 不 寬
硏 經 透 物 自 然 歡
志 堅 德 重 神 靈 旨
言 正 性 眞 眞 客 觀
練 體 惠 明 江 水 泆
修 心 體 轉 嶺 雲 寒
爲 人 爲 世 無 懷 我
後 世 輩 傳 留 本 看

Gửi phản hồi