Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3576

HỌA THƠ CỤ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Nguyên tác: CHẠY GIẶC
Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây
Một bàn cờ thế phút sa tay
Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy
Mất ổ đàn chim dáo dác bay
Bến Nghé của tiền tan bọt nước
Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây
Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng?
Nỡ để dân đen mắc nạn nầy.

Họa y vận y đề:
Sanh thuở tràn lan tiếng súng Tây
Xóm giềng bao kẻ trắng đôi tay
Cha vào quân vệ ôm nòng súng
Mẹ nách con thơ chạy máy bay
Cơ nghiệp tan tành in bọt biển
Sanh linh đồ thán tận tầng mây
Đắng cay khốn khổ công sinh dưỡng
Sâu nặng nghĩa ân vóc dáng nầy.

Gửi phản hồi