Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3576

Họa thơ Cụ NGUYỄN KHUYẾN


       Nguyên tác: BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

Đã bấy lâu nay bác tới nhà
Trẻ thời đi vắng chợ thời xa
Ao sâu nước cả khôn chài cá
Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà
Cải chửa ra cây cà mới nụ
Bầu vừa rụng rốn mướp đương hoa
Đầu trò tiếp khách trầu không có
Bác đến chơi đây ta với ta.

Họa y vận: NƯỚC QUÊ HƯƠNG

Quí hóa hôm nay bạn tới nhà
Mừng mừng nhưng dạ tí xôn xa
Lo ao nước cả khôn chài cá
Ngại đất rào thưa khó bắt gà
Cải mới bén cây cà sắp nụ
Bầu chưa kết trái mướp đương hoa
Biết mô hay rứa đầu câu chuyện?
A! Nước quê hương ta với ta!

Thơ tiếp ý: CHÍNH CÁCH
Bạn quý tâm giao ở ý đời
Viếng nhau chẳng nệ khiếm hay hời
Hàn huyên chân ngã mầm sinh thực
Yến ẩm truy hoan tổ đắc lời
Tửu hậu trà dư tình uống cạn
Đạo tường lý tận nghĩa khôn vơi
Thói thường quẫn quẫn vòng trần tục
Chính cách thậm thâm lẽ Đất Trời.

Gửi phản hồi