Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 42
  • Lượt truy cập hôm qua: 81
  • Tất cả lượt truy cập: 1725

HỌA THƠ CỤ NGUYỄN TRÃI


   Nguyên tác: ĐỀ KIẾM
Lam sơn tự tích ngọa thần long
Thế sự huyền tri tại chưởng trung
Đại nhiệm hữu quy thiên khải thánh
Xương kỳ nhất ngộ hổ sinh phong
Quốc thù tẩy tận thiên niên sỉ
Kim quĩ chung tàng vạn thế công
Chỉnh đốn càn khôn tòng thử liễu
Thế gian na cánh sổ anh hùng.

Họa y vận chuyển đề:
     VẠN CHÍ TRUNG
Bảo giang huyệt tích ngọa thần long
Đái nguyệt hoành sinh vạn chí trung
Đạt địa thông thiên mô tuyết vũ
Tri cơ quyến thế tế vân phong
Quốc gia hanh thái ngôi trung đỉnh
Nhân loại ninh khang đạo chính công
Chỉnh đốn càn khôn minh thiên lý
Sử thi na cánh kỷ anh hùng.

Gửi phản hồi