Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3576

HỌA THƠ CỤ PHAN BỘI CHÂU

Nguyên tác: BUỔI RẠNG ĐÔNG

Vui vẻ gì hơn buổi rạng đông?
Chim kêu gà gáy giục vừng hồng
Mây khoe sắc đẹp trên đầu núi
Nguyệt chiếu gương bờ dưới đáy sông
Đánh thức bà con còi mục tử
Rủ ranh phường bạn tiếng ngư ông
Người đời hăm hở lo công việc
Mê ngủ còn ai tỉnh giấc trông?

Hoạ y vận chuyển đề: THẠNH ĐỚI ĐÔNG

Sức sống muôn loài thạnh đới đông
Thế thiên giao khởi ánh mai hồng
Bắc, Âu nghịch lý u dân chúng
Nam, Á thuận thời rạng núi sông
Trời hé khung cao thiêng ngọc đế
Biển khơi (khai) vực rộng thỏa ngư ông
Vén màn cực lạc vừng đông ửng
Thiên hạ bốn phương ghé mắt trông!

                 Mùa thu năm Bính Thân 2016

Gửi phản hồi