Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 2
  • Lượt truy cập hôm nay: 42
  • Lượt truy cập hôm qua: 81
  • Tất cả lượt truy cập: 1725

HỌA THƠ CỤ PHAN CHU TRINH


Nguyên tác:
 CHÍ THÀNH THÔNG THÁNH

Thế sự hồi đầu dĩ nhất không
Giang sơn vô lệ khấp anh hùng
Vạn dân nô lệ cường quyền hạ
Bát cổ văn chương thụy mộng trung
Trường thử bách niên cam thóa mạ
Bất tri hà nhật xuất lao lung
Chư quân vị tất vô tâm huyết
Bằng hướng tư văn khán nhất thông.

Họa y vận chuyển đề:
    CHÍ CAO LỰC VỊ
Thế sự duy âm dĩ nhất không
Giang sơn vật dục bĩ anh hùng
Vạn dân đại chủ kỳ phương hạ
Bát vị bình quân thụy mộng trung
Luân lý vi thần vi sở đắc
Nhân văn hữu đạo hữu khung lung
Chí cao lực vị u danh hiệu
Ý chí bất thành sách hoạch thông.

Gửi phản hồi