Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 42
  • Lượt truy cập hôm qua: 81
  • Tất cả lượt truy cập: 1725

Khổ vui – Thắng thua

          KHỔ VUI

          (Độc vận khổ vui)

Suy thạnh tỉnh say khổ khổ vui

Sự đời khuất khúc khổ xen vui

Hết tiền hết bạn vui ra khổ

Có rượu có trà khổ lại vui

Tài hám cao danh vui chứa khổ

Tâm ba ngoại vật khổ trong vui

Cho hay phúc họa tiềm vui khổ

Bớt khổ bớt vui ấy trọn vui

      THẮNG THUA

       (Độc vận thắng thua)

Đẹp đẽ chi đâu tranh thắng thua!

Ai ơi sự thế thắng xen thua!

Thua tâm nhẫn nhuận là thua thắng

Thắng ý tặc tà ấy thắng thua

Cố chấp tỵ hiềm thua ngỡ thắng

Vị tha bác ái thắng hòa thua

Còn u ô trọc còn thua thắng

Thấu lý vĩnh hằng chẳng thắng thua.

Gửi phản hồi