Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 2
  • Lượt truy cập hôm nay: 42
  • Lượt truy cập hôm qua: 81
  • Tất cả lượt truy cập: 1725

LƯU LẠI – TÁNG THÂY ĐẠI QUỐC TRUNG

          LƯU LẠI
Giao tình bằng hữu tứ giai vương
Thơ ví vườn xuân tỏa ngát hương
Xướng họa xứng tâm tình khắc đọng
Giao lưu đạt lý nghĩa hoài trương
Đổi trao văn hý cao kinh sử
Gắn bó thi nang sáng luật đường
Thi ngữ hòa đồng tâm khẩu ý
Cho đời lưu lại mãi tình thương.

 

TÁNG THÂY ĐẠI QUỐC TRUNG

Chín tám một xâm khuấy Biển Đông

Phá lâm đâm bá dễ xơi không?

Khuê tinh phóng thủy tai nguy gánh

Thân nhựt (*xuất chinh ương ách gồng

Chín đoạn bập bồng Tần quốc phá

Mười phân phù phiếm Tập gia vong

Mã đề lột tẩy mưu bành trướng (**)

Dương cước táng thây đại quốc Trung (**).

                            Mùa thu Giáp Ngọ 2014

(*) Ngày Thân tháng 3 Vãng vong: xuất hành, xuất quân phá nhậm bất thủ giả (kẻ chấp sự thành ra mất đầu).

(**) Có câu “dương chất hổ bì” : da cọp mà chất dê (bề ngoài dả dối để lùa người).

 

Gửi phản hồi