Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 42
  • Lượt truy cập hôm qua: 81
  • Tất cả lượt truy cập: 1725

LUYỆN THẦN – NHẤT NGUYÊN

LUYỆN THẦN
Luyện thần diệu dụng trung trần ai
Thấu luật vĩnh hằng minh lý khai
Tưởng Phật kính Thiên thiêm định thức
Ái nhân quý địa cấp luân hoài
Thông thần bác vật ninh ninh tọa
Cường lực cao niên hấp hấp bài
Vô viễn vô vi quy thánh thế
Bồng lai tiên cảnh nhưỡng phương đài.

NHẤT NGUYÊN
Đồng sinh khai thế đại văn minh
Điều đỉnh cơ trần vạn thái ninh
Quốc lược khai đoan cơ biến dịch
Hội đoàn kiến tạo sự thành hình
Nhất nguyên minh thái nhất quân lĩnh
Lưỡng cực quân bình lưỡng lực sinh
Thượng hạ giao đàm dân quốc chính
Bất chuyên bất đối thậm minh kinh.

Gửi phản hồi