Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 92
  • Tất cả lượt truy cập: 3575

Một số link cần thiết

- Biểu tình chống Trump đắc cử TT:

http://dantri.com.vn/su-kien/bieu-tinh-phan-doi-ong-trump-dac-cu-no-ra-tai-nhieu-thanh-pho-lon-20161110112332656.htm

-Tin tứchttp://news.google.com.vn/nwshp?hl=vi&tab=wn

NguyễnTấn Dũng: http://nguyentandung.org/tag/bien-dong

Nguyễn Minh Hiển nguyên bộ trưởng Y tế:

 {461923.-bIimAt.-?%#+= cHa45 gai92chAU13}

Nguyễn Phúc Ánh:

`\*1945(?)$[%#]nGuYen{2015!/}c4W&s8X1.-~

Hà Thị Khiết nguyên chủ tịch Tổng công đoàn:

ddAngiAI1945namSinH2015+2016

La Văn Cầu danh nhân lịch sử:

-td157(e9-qk9)/&#3AH:1Vhb,2Kct*$.-

Đổi lại:

anhnguyenad $ThanhBinh123$


12 chi phái Cao đài:

http://www.daotam.info/booksv/pdf/pdf2/Chi-Phai-Cao-Dai.pdf

http://antruong.free.fr/LichSuCaoDaiPhoDo27.html

  CocauKT-MoiCu.doc
122K Xem dưới dạng HTML Quét và tải xuống
  CacNuoctrenHoancau2.doc
1374K Xem dưới dạng HTML Quét và tải xuống
  CacNuoctrenHoancau3.doc
1371K Xem dưới dạng HTML Quét và tải xuống
  DANH MUC.doc
36K Xem dưới dạng HTML Quét và tải xuống
  SamTrangTrinh.doc
855K Xem dưới dạng HTML Quét và tải xuống
  NgoThiNhamdoi.doc
383K Xem dưới dạng HTML Quét và tải xuống
  Thanhdo.doc
49K Xem dưới dạng HTML Quét và tải xuống
  ThudoCacnuoc.doc
971K Xem dưới dạng HTML Quét và tải xuống
  TraTu2.doc
2504K Xem dưới dạng HTML Quét và tải xuống

Vanga::

http://www.chucmungnammoi.vn/2013/12/tong-hop-nhung-du-oan-cua-nha-tien-tri.html

Nottradammus:

http://www.24h.com.vn/phi-thuong-ky-quac/10-loi-tien-tri-nam-2014-gay-kinh-ngac-cua-nostradamus-c159a654244.html

10 tiên tri 2014: http://www.24h.com.vn/phi-thuong-ky-quac/10-loi-tien-tri-nam-2014-gay-kinh-ngac-cua-nostradamus-c159a654244.html

- Chien tranh ton giao, con nguoi song hon 200 tuoi: http://congly.com.vn/quoc-te/su-kien/cac-nha-tien-tri-du-doan-gi-ve-nam-2015-77922.html

- Nottradammus: thong nhut ngon ngu:  http://www.doisongphapluat.com/the-gioi/the-gioi-24h/cac-nha-tien-tri-du-doan-gi-ve-nam-2015-a77313.html

- Caitaohoancau: Thongnhut ngon ngu: http://caitaohoancau.com/911/

Tận thế Long hoa:

http://daotam.info/booksv/bdhd/nvhbdhd23.htm

website Nguyễn Tấn Dũng: http://nguyentandung.org/topic/tinh-hinh-bien-dong

Tien trimoi nhat:

http://www.doisongphapluat.com/the-gioi/the-gioi-24h/cac-nha-tien-tri-du-doan-gi-ve-nam-2015-a77313.html

Hinhthuat: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/15991e123424cd4b

Câu đôi có giai thoại sự tích và thơ đôi đáp việt nam:

https://vi.wikiquote.org/wiki/C%C3%A2u_%C4%91%E1%BB%91i_c%C3%B3_giai_tho%E1%BA%A1i_s%E1%BB%B1_t%C3%ADch_v%C3%A0_Th%C6%A1_%C4%91%E1%BB%91i_%C4%91%C3%A1p_Vi%E1%BB%87t_Nam

Long tuyền kiếm:  http://www.caodaism.net/thuvien/viewstory.php?action=printable&sid=1127&textsize=0&chapter=1

Bài này đã đóng bình luận.