Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3576

Nghĩa dài lâu – Vịnh Cống Quỳnh

     NGHĨA DÀI LÂU
(Tặng phòng chẩn trị y học TP Mỹ tho)
Tâm từ ý thiện kết minh châu
Trị bịnh thuốc không bửu pháp mầu
Luân đốt luân xoa luân chuyển mạnh
Huyệt châm huyệt bấm huyệt giao sâu
Tay làm tay luyện nghiệp nghề vững
Dạ khắc dạ rèn đạo nghĩa cao
Từ thiện nhỏ phòng lòng chẳng nhỏ
Vì đời phục sự nghĩa dài lâu.

VỊNH CỐNG QUỲNH
Đối ứng khôn lanh nhứt Cống Quỳnh
Dòm nhà Bảng nhản dễ ai khinh
Sứ Tàu dậy sấm nghi Nam khiếp
Trạng Việt làm mưa khiến Bắc kinh
Ăn cải khen ngon ê chúa thượng
Đá gà chê dở ủ quan huynh
Biếm đời ô trượt thường dư lĩnh
Tự chuốt sinh ly chút thiếu minh.

Gửi phản hồi