Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3576

Nhân loại hiện sinh

Siêu thoát đến đâu? Ai chỉ ra?
Thế gian sao gọi cõi Ta bà?
Hư vô quy quả là sao nhĩ?
Thành trụ hoại không chẳng phải là
Thiên vũ chuyển luân luật diệu nhiệm
Hoàn cầu cải tạo nghĩa sâu xa
Vô vi vô viễn vô tâm vọng
Nhân loại hiện sinh tại thế mà!

Bài này đã đóng bình luận.