Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3576

NHUẬN KINH THI

(Thơ đọc xuôi, ngược)
Nhân văn đỉnh đỉnh nhuận kinh thi
Vật bác thần thông kim cổ hy
Ân hóa phật tiên trì diệu diệu
Phúc sinh phàm vật thọ vi vi
Luân chân lý chỉnh vị trung chính
Đức trọng tâm cao thị nghĩa quy
Xuân khí thanh thiên cơ tế độ
Quân minh cập thế xuất nhân kỳ.

Kỳ nhân xuất thế cập minh quân
Độ tế cơ thiên thanh khí xuân
Quy nghĩa thị cao tâm trọng đức
Chính trung vị chỉnh lý chân luân
Vi vi thọ vật phàm sinh phúc
Diệu diệu trì Tiên Phật hóa ân
Hy cổ kim thông thần bác vật
Thi kinh nhuận đỉnh đỉnh văn nhân.

Gửi phản hồi