Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 2
  • Lượt truy cập hôm nay: 42
  • Lượt truy cập hôm qua: 81
  • Tất cả lượt truy cập: 1725

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT

3 Ngày 12, 13, 14/10 âm lịch mưa khắp nơi: Trời, Phật, Bồ tát diệt tà, ban phước lành cho nhân loại, hứng nước để dành uống, rải vào người, rải trong nhà trừ tai, giải bịnh đem lại sự tốt lành. 

       Tác giả cần chí

Do áp thấp, các ngày 12, 13, 14/10 không mưa trên diện rộng theo dự kiến được, trên sẽ tổ chức lại trong mấy ngày tới. 

Tác giả cần chí

 

 

Gửi phản hồi