Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3581

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT

Tin vui:

-  Ngày Tết nguyên tiêu (rằm tháng giệng) năm Mậu Tuất Thiên đình đã bắt giam Thiên ma vương, sau đó bọn chúng bầu tên Thiên ma vương khác, ngày 2/3 AL bề trên tiếp tục bắt giam tên nầy và dùng Thần lực của Phật tổ Như Lai không chế hoàn toàn chúng trong ngục, xóa bỏ vĩnh viễn mọi bất công như người ngay mắc nạn, tu bị khảo….

- Rằm tháng 9 năm ấy Diêm vương bắt giam tên Địa quỷ vương, chấm dứt việc người chết ngày trùng, ngày tam tang gia đình có người chết tiếp; chấm dứt việc làm, sửa mộ ngoài tiết Thanh minh gia đình có người chết, nghĩa là từ đó mọi gia đình không phãi lo ngại việc trong tộc có người chết ngày trùng, ngày tam tang, xây sửa mộ cứ chọn ngày tốt bất cứ tháng nào đều được.

- Đối tượng thứ 3 yêu tinh ở cỏi trần cũng hết sức nguy hiểm, nhứt là là 36 thầy tổ của tên ma giáo Giác Tử (Phước Tử) Hứa văn Thành, bề trên đã khống chế bọn chúng, tạo điều kiện cho việc triệt tiêu toàn bộ yêu tinh phá nhân loại sắp tới. 

Tác giả cần chí

 

 

Gửi phản hồi