Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3576

Tình cha – Nghĩa Mẹ – Nuôi Mẹ Cha – Nghiệp vĩnh tồn

                 TÌNH CHA

Ai thấu tình cha trải ngút ngàn?

Kết tinh thần thức của Thiên ban

Truyền lưu huyết nhiệt nguồn sinh lực

Huấn dẫn huệ minh gốc phước ân

Trời đất giao hòa sinh dưỡng vật

Mẹ cha gắn bó chở che con

Cha làm đá tảng cho con bước

Công đức phụ thân tợ Thái sơn.

                 NGHĨA MẸ

Lòng mẹ bao la đức độ dày

Tình thương cao rộng nghĩa sâu đầy

Cưu mang bú móm châu thân tụy

Nuôi dạy chăm lo thể trạng gầy

Gởi gấm nơi con bao ước vọng

Chắt chiu ở mẹ bấy chua cay

Mẹ như nguồn nước tuôn ra mãi

Con nguyện khắc sâu ân ấm nầy.                                   

 

               NUÔI MẸ CHA

Nuôi mẹ cha già khổ cực sao!

Nhưng đâu sánh nổi nghĩa cù lao

Đồng tiền viên thuốc ta suy tính

Nguồn sữa lực thần ai khấu hao?

Phúc ấm đỉnh chung con cháu hưởng

Mồ hôi nước mắt mẹ cha trao

Song thân xế bóng tri con thảo

Báo đáp tự tâm đạo hiếu cao.                                   

                NGHIỆP VĨNH TỒN

Cha mẹ thọ trường chi quý hơn?

Làm người sao nỡ phủ công ơn?

Hình hài ấy bởi đâu căn kiếp?

Gia thế nọ nên có cội nguồn!

Trọng nghĩa tri luân an nghiệp tổ

Vô tiền vong hậu tịch cương tôn

Lưới Trời lồng lộng nghiêm nghiêm khiết

Nhân quả ai ơi nghiệp vĩnh tồn!

                                                              TRƯỜNG TỒN

                                                    (Họa bài Nghiệp Vĩnh Tồn)

Mẹ Cha song thọ có chi hơn?

Sao nỡ ai ơi xao lãng ơn?

Trong cõi thiêng liêng Trời Đất cội

Tại nơi mái ấm mẹ cha nguồn

Trung quân ái quốc nghĩa dân nước

Phụng tổ hiếu thân phận tử tôn

Báo đáp vẹn toàn là trọng đại

Có tiền có hậo mới trường tồn

Bài này đã đóng bình luận.