Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3576

Tôi nói không

Ai trách khổ đời? Tôi nói không!
Tữ sanh bịnh lão lý tương đồng
Sanh làm quản chủ muông* mông muội
Tữ tạo sản căn nhân thái thông
Lão phúc sum vầy gia vận trước
Bệnh ân tề tựu tộc sau cùng
Long hoa, Thánh đức đời cũng gọi
Bệnh lão tữ sanh khổ ắt không!
—–
*Muông: Loài cầm thú.

Bài này đã đóng bình luận.