Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3576

TRAU TRÁC SÂU

Ta ngỡ như ta mới thuở nào!

Bảy mươi so Thánh* có là bao?

Hành thiền đúng độ thần minh mẫn

Tập Dịch** dẻo dai thể dạt dào

Địa lý tinh tường lo bá tánh

Thiên văn thông thái cải hoàn cầu

Cơ Thiên vận thế càng thâm thúy

Trí huệ càng cần trau trác sâu.

————-

*Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm (Nam thánh chúa) cách nay hơn 400 năm mà sống 94 tuổi.

**Dich cân kinh.

Bài này đã đóng bình luận.