Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3576

TRÚ TRƯ PHÒNG – TRƯỜNG SINH – LUYỆN THẦN

   TRÚ TRƯ PHÒNG
Trú dật trư phòng gẫm khá hay
Đêm vi các sự tự vi ngày
Khuôn viên công cảnh canh chừng chắc
Lân cận giáo sinh cời cợt quay
Nước trắng cơm trai ta cứ tỉnh
Chè tươi rượu ngọt mặc ai say
Đào sinh sảnh thú chi kỳ thú
Ai biết rằng ta đắc cảnh nầy?

 

      TRƯỜNG SINH
Luyện phép trường sinh phải ảo đâu
Lực cường trí mẫn dạ vô âu
Thuốc ngon rượu ngọt đừng quen sớm
Nước trắng cơm trai dẫu nhuận lâu
Đêm ngắn định thần năm bảy khắc
Ngày dài vận thể một đôi chầu
Nhàn du thơ đối giao bằng hữu
Linh dược tầm chi để giải dầu?

       LUYỆN THẦN
Luyện thần diệu dụng trung trần ai
Thấu luật vĩnh hằng minh lý khai
Tưởng Phật kính Thiên tri tiến hóa
Ái nhân quý địa cấp luân hoài
Thông thần bác vật kỳ ninh tọa
Cường lực cao niên dẫn hấp bài
Vô viễn vô vi quy thánh thế
Bồng lai tiên cảnh nhưỡng phương đài.

      NHẤT NGUYÊN
Đồng sinh khai thế đại văn minh
Điều đỉnh cơ trần vạn thái ninh
Quốc lược khai đoan cơ biến dịch
Hội đoàn kiến tạo sự thành hình
Nhất nguyên minh thái nhất quân lĩnh
Lưỡng cực quân bình lưỡng lực sinh
Thượng hạ giao đàm dân quốc chính
Bất chuyên bất đối thậm minh kinh.

Gửi phản hồi