Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3576

TRÚ TRƯ PHÒNG – DIỆU DIỆU THÂM- LƯỢNG NHƯỠNG THIÊN

TRÚ TRƯ PHÒNG
Trú dật trư phòng gẫm khá hay
Đêm vi các sự tự vi ngày
Khuôn viên công cảnh canh chừng chắc
Lân cận giáo sinh cời cợt quay
Nước trắng cơm trai ta cứ tỉnh
Chè tươi rượu ngọt mặc ai say
Đào sinh sảnh thú chi kỳ thú
Ai biết rằng ta đắc cảnh nầy?

DIỆU DIỆU THÂM
Tạo hóa hóa sinh diệu diệu thâm
Thiên nhân chí vật đồng dương âm
Thể tâm tương tác căn sinh vật
Hồn phách giao hòa định tinh thần
Nhiệt khí vận hành âm hóa thể
Điển quang tán phát dương khai tâm
Hành tu chính đạo thần giao thể
Giả giả đức thành quả thánh nhân.

LƯỢNG NHƯỠNG THIÊN
Hữu sự tai nguy nghiệm lực thần
Tri nhân tri vật luận cơ trần
Chí cao tâm quán ngạn hiền triết
Đức trọng phúc trì lượng nhưỡng thiên.

Gửi phản hồi