Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3576

Tu tại cõi Ta bà

Giải thoát niết bàn nghĩ ngợi xa
Riêng tôi chỉ tại cõi Ta bà
Luyện thần đúng cách người tươi trẻ
Vận thể đủ đô thân chẳng già
Chướng nạn vượt qua cùng đất nước
Thời cơ đón nhận với quê nhà
Vui cùng con cháu hòa công chúng
Hiếu để tổ tiên mặn ruột rà.

Bài này đã đóng bình luận.