Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3576

Tu vẹn nghĩa đời

Siêu thoát lên trên phải kiếp sau
Kiếp nầy có cánh mà bay đâu?
Lên trên chẳng phải để an hưởng
Đến đó ắt là lảnh chức nào?
Tiên Phật cõi Thiên chẳng thiếu thốn
Thánh Thần tại thế mới nhu cầu
Hãy suy chính đính đường công quả
Tại thế giản đơn tu nhiệm mầu

Bài này đã đóng bình luận.