Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 2
  • Lượt truy cập hôm nay: 111
  • Lượt truy cập hôm qua: 122
  • Tất cả lượt truy cập: 2275

U

U 呦 8 [yōu] (cbe7) Tiếng nai kêu.

U 幽 9 [yōu] (abd5) Vắng vẻ, yên lặng. Sâu kín. U nhã. Tối tăm. Ẩn núp. Họ.

U 紆 9 [yū] (acfa) Quanh co.Uất ức trong lòng. Hai âm nữa hu, vu.

傴 13 [yŭ] (dcba)  Còm. Gù lưng.

嫗 14 [yù] (b9e1) Hú ủ: Ôm ấp, âu yếm. Một âm nữa ẩu.

噢  16 [ō] (bebe) Ủ hủ: Tiếng than thở xót xa. Một âm nữa úc.

Uân  氳 13 [yūn] (a174) Nhân uân: Mây. Khí của Trời Đất hòa hợp nhau.

Uân 縕 15 [yùn] (ead5)  Lộn xộn, rối beng. Hai âm nữa ôn, uẩn.

Uấn  慍  12 [yùn] (b759) Hận, giận. Một âm nữa uẩn.

Uấn  醞 16 [yùn] (c1df)  Ủ rượu.

Uấn  蘊 19 [yùn] (c4ad)  Như 醞. Một âm nữa uẩn.

Uẩn  苑 9 [yù,yùn] (ad62) Vườn nuôi thú. Tích góp. Hai âm nữa uất, uyển.

Uẩn 惲 12 [yùn] (d940)  Trọng hậu. Mưu kế. Họ.

Uẩn  慍 12 [yùn] (b759) Hận, giận. Một âm nữa uấn.

Uẩn  褞 14 [yùn] (a175)  Đồ của người nghèo mặc. Một âm nữa ôn.

Uẩn  縕 15 [yùn] (ead5)  Vải rách, vải vụn. Hai âm nữa ôn, uân.

Uẩn  蕰 16 [yùn] (edf4)  Chứa trữ. Một âm nữa ôn.

Uẩn  韞 18 [yùn] (f3a5)  Giấu.

Uẩn  蘊 19 [yùn] (c4ad) Chất chứa. Sâu kín. Một âm nữa uấn.

Uất   苑 9 [yù,yùn] (ad62) Bị ức. Chất chứa. Hai âm nữa uẩn, uyển.

Uất 尉  11 [yù] (b14c) Uất đẩu: Cái bàn ủi. Họ. Một âm nữa úy.

Uất   蔚 15 [yù] (bdab) Cây cỏ tốt tươi. Vẻ vang. Một âm nữa úy.

Uất   熨 15 [yùn,yù] (bcf7) Ủi quần áo. Một âm nữa úy.

Uất 黦 20 [yù] (f5b7) Màu vàng đen. Phai màu.

Uất   欝 25 [yù] (f978) Như 鬱 Một thứ cỏ thơm. Sầm uất.

Uất   鬱 29 [yù] (c67b) Một thứ cỏ thơm (cây nghệ). Chứa. Ức, tức. Sầm uất, rậm rạp. Hôi thúi. Hơi xông lên. Uất kết: Khí tụ không hở ra được.

Úc 郁 8 [yù] (ada7) Văn vẻ.

Úc 彧 10  [yù] (d17b) Văn vẻ. Ấm áp.

Úc 勖 11 [xù] (d46d)  Cố gắng.

Úc 勗 11 [xù] (b1e5)  Như 勖.

Úc 奧 13 [yù] (b6f8) Chỗ kín. Sâu xa. Ý tứ hay. Một âm nữa áo.

Úc 隩 15 [yù] (ec4f) Ấm áp. Đất ở được. Một âm nữa áo.

Úc 澳 16 [ào] (bf44) Chỗ nước oằn vào trong đất. Châu Úc. Một âm nữa áo.

Úc 噢 16 [ō] (bebe) Đau xót. Xót ruột. Thương ngầm. Một âm nữa .

Úc 燠 17 [yù] (c0ee)  Ấm. Một âm nữa .

Uế 喙 12 [huì] (b3f1) Miệng. Thở ngắn hơi. Một âm nữa dế.

Uế 嘒 14 [huì] (e14a) Dáng nhỏ. Tiếng kêu nhỏ.

Uế 濊 16 [huì] (e9f4) Nước nhiều. Nước đục. Dơ bẩn. Một âm nữa khoát.

Uế 穢 18 [huì] (c2a9) Cỏ mọc dưới ruộng. Xấu. Dơ bẩn. Việc xấu, điều xấu.

Uy 委 8 [wēi] (a965) Cong. Uy xà: Thuận theo. Một âm nữa ủy.

Uy 威 9 [wēi] (abc2)  Oai. Tôn nghiêm. Sợ hãi. Một âm nữa oai.

Uy 倭 10 [wēi] (add8)  Thuận. Uy trì: Thăm thẳm. Hai âm nữa nụy, oa.

Uy 猗 11 [wēi] (d661) Ép dạ làm theo, nghe theo. Ba âm nữa , y, ỷ.

Uy 逶 12 [wēi] (b66a) Uy di: Đường xa. Đi xiên. Quanh co.

Uy 喂 12 [wēi] (b3de)  Sợ. Đút, cho ăn. Một âm nữa ủy.

Uy 崴 12 [wēi] (b451) Uy ngôi: Dáng núi cao. Hải sâm uy: Tên đất.

Uy 葳 13 [wēi] (dfbb)  Uy nhi: Cây cỏ héo.

Ùy 萎 12 [wĕi] (b5e4) Cây cỏ héo. Người mắc bịnh. Chết. Mất. Hai âm nữa nuy, thúc.

Úy 畏 9 [wèi] (acc8)  Sợ. Kính phục. Chết trong ngục.

Úy 尉 11 [wèi] (b14c) Sĩ quan dưới cấp tá. Họ. Như 慰. Một âm nữa uất

Úy 蔚 15 [wèi] (bdab) Cỏ úy. Cây cỏ tốt tươi. Thịnh vượng. Một âm nữa uất.

Úy 慰 15 [wèi] (bca2) An ủi. Yên.

Úy 熨 15 [yùn] (bcf7) Chườm. Lấy thuốc hơ nóng ướm vào mình. Một âm nữa uất.

Ủy 委 8 [wēi] (a965)  Ủy thác. Giao phó. Chứa lại. Bỏ đó. Theo. Xác thực. Chồng chất. Ngọn. Một âm nữa uy.

Ủy 喂 12 [wèi] (b3de) Như 餵. Một âm nữa uy.

Ủy 骫 13 [wěi] (e0e9) Cong. Xương cong. Thiên vị. Quan tòa vì tình riêng làm mờ tối pháp luật.

Ủy 痿 13 [wěi] (b7f5) xem nuy: Bịnh liệt, xụi.

Ủy 諉 15 [wěi] (bdd3) Từ chối. Tỵ nạnh với người khác. Cũng đọc là dụy.

Ủy 餧 17 [wèi] (ec5e)  Đút, cho ăn. Một âm nữa nỗi.

Ủy 餵 18 [wèi] (c1fd)  Chăn nuôi. Như 餧  Đút, cho ăn.

Ủy  18 [wěi] (f97b)  Như 骫 Cong. Thiên lệch.

Uyên 宛 8 [wăn] (a97b)  Đại uyên: Tên một nước ở tây vực thời nhà Hán. Một âm nữa uyểân.

Uyên  10 [uyān] (f97c)  Bà con thông gia.

Uyên 淵 10 [uyān] (b257)  Vực sâu. Sâu xa thâm thúy. Nước xoáy. Họ.

Uyên 渊 11 [uyān] (f97e) Như 淵 Vực sâu. Sâu xa.

Uyên 鴛 16 [uyān] (c070)  Xem uyên ương: Một loài chim. Con trống gọi uyên, con mái gọi ương, ở từng cặp không rời nhau. Một âm nữa oan.

Uyên 鵷 19 [yuān] (f3d8) Uyên sồ: Một loài chim phượng.

Uyển 宛 8 [wăn] (a97b) Nhỏ. Chịu khuất. Một âm nữa uyên.

Uyển 苑 9 [yuàn] (ad62) Vườn nuôi thú. Vườn cây cỏ rậm rạp. Cung điện. Họ. Ba âm nữa uân, uẩn, uất.

Uyển 盌 10 [wăn] (f2fe)  Cái chén. Một âm nữa oản.

Uyển 惋 11 [wăn] (b17b)  Đau tức. Kinh quái. Một âm nữa oản.

Uyển 婉 11 [wăn] (b0fb) Uốn theo, thuận theo. Đẹp. Mềm mại.

Uyển 菀 12 [wăn] (db60) Cây cối xanh tươi. Như  苑.

Uyển 腕 12 [wăn] (b5c3) Cổ tay. Một âm nữa oản.

Uyển 椀 12 [wăn] (f341) Chén uống rượu. Một âm nữa oản.

Uyển 琬 12 [wăn] (da7b) Ngọc khuê dùng làm tin.

Uyển 畹 13 [wăn] (dec4)  Khu nhiều mẫu ruộng.

Uyển 蜿 14 [wān] (bb64) Dáng đi của beo, cọp, rắn. Đường đi ngoằn ngoèo.

Uyển 豌 15 [wān] (bddc) Một thứ đậu. Một âm nữa oản.

Uyết 噦 16 [yuě] (e941) Nấc cục, tiếng chim kêu. Một âm nữa hối.

Uynh 瀠 19 [huĭ] (f25e) Xem oanh.

Úm 唵 11 [ăn] (d47b) Ngậm. Ăn bốc. Tiếng đầu của các câu Thần chú.

Ung  邕 10 [yōng] (b06f)  Hòa nhã. Nước đọng lại. Sông  chảy chung quanh ấp.

Ung  雍 13 [yōng] (b96c) Hòa nhã. Vui. Một âm nữa úng.

Ung  壅 16 [yōng] (bec3)  Che. Nghẹt. Đấp đất vun phân. Một âm nữa ủng.

Ung  噰 16 [yōng] (e8fc)  Tiếng chim hót.

Ung  癕 16 [yōng] (f9a5)  Nghẹt mũi.

Ung  擁 16 [yōng] (bed6) Bảng che. Một âm nữa ủng.

Ung  蕹 17 [wèng] (ee52) Rau muống. Một âm nữa ủng.

Ung  雝 18 [yōng] (f175)  Như 雍.

Ung 灉 21 [yōng] (f5d7) Sông Ung. Nước từ sông chảy ra.

Ung  廱 21 [yōng] (f5cb)   Như 雍.

Ung 饔 22 [yōng] (f776) Bữa ăn sáng. Làm thịt súc vật. Đồ ăn chín.

Ung  癰 23 [yōng] (f7ea) Mụt nhọt sưng lên. Ung thư: Nhọt lớn bên trong cơ thể.

Úng  雍 13 [yōng] (b96c)  Một trong chín châu xưa của Trung hoa. Một âm nữa ung.

Úng  甕 18 [wèng] (c27c) Cái vò, cái tĩnh, cái hũ.

Úng  罋 19 [wèng] (f2b9) Như 甕 Cái vò.

Úng 齆 24 [wèng] (f8ea) Nghẹt mũi.

Ủng  擁 16 [yōng] (bed6) Ôm giữ. Gộp lại. Che đậy. Theo. Giúp đỡ. Bảo hộ. Một âm nữa ung.

Ủng  壅 16 [yōng] (bec3) Lấp, đấp vun lên, ứ trệ. Một âm nữa ung.

Ủng  蕹 17 [wèng] (ee52) Rau muống. Một âm nữa ung.

ng 尢 3 [wāng] (a471) Như 尫 Lùn. Khiễng chân.

ng 尫 7 [wāng] (f9aa) Như 尪 Lùn. Khiễng chân.

ng 尪 7 [wāng] (cabf) Lùn. Khiễng chân. Gầy yếu.

ng 汪 7 [wāng] (a84c)  Cái đìa. Sâu rộng. Họ.

Uổng 枉 8 [wāng (aa50) Cong. Chịu khuất. Phí. Uổng, phí công vô ích.

Ư 於 8 [yū] (a9f3) Ở, tạI, vào lúc. Chỗ ấy. Chưng. Và, với, vậy, thì, do. Hơn. Cho. Bị. Nghẹn hơi. Một âm nữa ô.

Ư 菸 12 [yū] (b5d2)  Ư ấp: Héo úa. Một âm nữa yên

淤 11 [yū] (b24a) Cặn. (Nuớc) Tắc, đọng lại không lưu thông được. Cái cồn.

飫 13 [yù] (dcae)  No nê. Chán ngán. Một âm nữa ốc.

瘀 13 [yū] (b7ef) Máu đọng lại, ứ lại.

燠 17 [yōu] (c0ee) Xem úc: Ấm. Ứ hủ: Tiếng tỏ ra nhớ quá.

饇 20 [yù] (f3b0) Xem ốc: Ăn uống. No. Cho.

Ức 肊 5 [yì] (c9a9) Như 臆 Trước ngực.

Ức 抑 7 [yì] (a7ed) Đè, đè nén, áp bức, kềm chế. Oan khuất. Hoặc giả, hoặc là.

Ức 億 15 [yì] (bbf5) Mười vạn. Phỏng chừng. Yên.

Ức 憶 16 [yì] (bed0) Nhớ, ghi nhớ.

Ức 噫 16 [yì] (beb3) Hay là, hoặc là. Hai âm nữa ái, y.

Ức 臆 17 [yì] (c172) Trước ngực.

Ưng 應 17 [yīng] (c0b3) Thuận, bằng lòng. Nên. Như thế. Một âm nữa ứng.

Ưng 17 [yīng] (c174) Ngực. Xương ngực. Chịu. Đánh. Cương ngựa.

Ưng  譍 20 [yīng] (f9ac) Trả lời lại. Như 應 Thuận, bằng lòng. Một âm nữa ứng.

Ưng 鷹 24 [yīng] (c64e) Con ó.

Ứng 應 17 [yìng] (c0b3) Đối lại, đáp lại. Cái trống nhỏ. Một âm nữa ưng.

Ứng 譍 20 [yìng] (f9ac) Như 應 Trả lời. Một âm nữa ưng.

Ước  約 9  [yuē] (acf9)       Buộc, bó buộc. Tóm tắt, đại khái. Hẹn, hẹn ước. Điều trọng yếu. Điều ước. Tằn tiện.

Ước 葯 13 [yuè] (dfd3) Một thứ cây dùng làm thuốc (bạch chỉ). Đầu nhụy đực của bông. Một âm nữa dược.

Ương 央 5 [yāng] (a5a1) Ở chính giữa. Lâu. Đã là. Sắp hết. Thỉnh cầu.

Ương 泱 8 [yāng] (aa74) Đường đường. Khí mây ngùn ngụt. Ương ương: Sâu thẳm, mênh mông. Nước to gió lớn. Một âm nữa áng.

Ương 殃 9 [yāng] (ac6f)  Tai vạ. Làm hại.

Ương 秧 10 [yāng] (afb1) Cây mạ, cây mới ươn. Cá giống.

Ương 鴦 16 [yāng] (c06d)  Oan ương: Loài chim luôn ở từng cặp nhau, con đực là oan, con cái là ương.

Ưởng 怏 8 [yāng] (a9c2)  Không phục. Tức giận.

Ưởng 鞅 14 [yăng] (bbdf)  Dây buộc cổ ngựa.

Ưu 麀 13 [yōu] (e0ee) Con hươu cái.

Ưu 憂 15 [yōu] (bc7e) Lo. Buồn rầu. Ốm đau. Có tang. Họ. Một âm nữa âu.

Ưu 優 17 [yōu] (c075) Hơn. Đẹp, tốt. Trêu ghẹo. Người đi hát. Họ.

Ưu 耰 21 [yōu] (f5ef) Bừa đất phủ lên hạt đã gieo. Cái đầm, cái trang.

Ửu 泑 8 [yŏu] (cd4f)  Men tráng đồ sứ.

Ửu 黝 17 [yŏu] (c24b) Màu đen xanh.

——————

Tra chữ vần khác:

A; http://caitaohoancau.com/a-3/

B: http://caitaohoancau.com/b-2/

Chttp://caitaohoancau.com/c/

CH:: http://caitaohoancau.com/ch/

D:: http://caitaohoancau.com/d-4/

D2:  http://caitaohoancau.com/d2/

G::  http://caitaohoancau.com/e-g/

H:  http://caitaohoancau.com/h-2/

IY:http://caitaohoancau.com/i-y-2/

K:: http://caitaohoancau.com/k-2/

KH : http://caitaohoancau.com/kh-2/

L::  http://caitaohoancau.com/l-2/

M:  http://caitaohoancau.com/m-2/

N: http://caitaohoancau.com/n-2/

NG: http://caitaohoancau.com/ng-2/

NH: http://caitaohoancau.com/nh-3/

O: http://caitaohoancau.com/o/

PH: http://caitaohoancau.com/ph-2/

QU: http://caitaohoancau.com/qu-2/

RS: http://caitaohoancau.com/rs-2/

SX: http://caitaohoancau.com/rx-2/

T: http://caitaohoancau.com/t-2/

TH: http://caitaohoancau.com/th-2/

TR: http://caitaohoancau.com/tr-2/

V: http://caitaohoancau.com/v-2/

Gửi phản hồi