Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 2
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 138
  • Tất cả lượt truy cập: 7614

VẸN Ý THƠ

              (Độc vận thơ)
Cảm kích giao cùng bạn xướng thơ
Vui vui hòa họa góp duyên thơ
Văn chương ngẩu hứng hay thiên ý
Thi họa buộc ràng đẹp tứ thơ
Nghĩa cả trải ra khai mệnh thế
Tình sâu thắm lại kết hồn thơ
Thi nhân chính giới gắn làm một
Đất nước nghìn thu vẹn ý thơ.

Bài họa của Hiển Lê:

Mởi tuổi mười lăm đã thích thơ
Tập tành học cách để làm thơ
Bút chì dăm lố xài tiêu cả
Tập vỡ vài chồng chẳng được thơ
Ý tứ chập chờn chưa trọn ý
Câu từ dang dỡ thiếu hồn thơ
Trong mơ chợt thấy thành thi sĩ
Ngoại sáu mươi xuân vẫn thích thơ

Ngày 03 tháng 03 năm 2014

            Họa lại:

Nhớ thuở ấu thơ thích thích thơ
Mấy phen hứng hứng thử làm thơ
Tốn bao giấy mực – thô thô ý!
Tổn lắm tâm thần – thiển thiển thơ!
Gắng sức có khi sơ suất luật
Thả hồn đôi lúc đọng thành thơ
Mới hay thơ phú trò tao nhã
Đức độ, nhiệt thành bạn của thơ

Gửi phản hồi