Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 2
  • Lượt truy cập hôm nay: 27
  • Lượt truy cập hôm qua: 7
  • Tất cả lượt truy cập: 34

Video Trung Đoàn 157

Video Trung Đoàn 9 – Quân Khu 9 trong video có sử dụng bài hát Trung Đoàn 157 do tác giả Nguyễn Lộc Nhu (Cựu Đại Tá trung đoàn BB9) sáng tác 

Gửi phản hồi