Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3576

Việt quốc đại hùng ca

                                                  Việt quốc đại hùng lược ký(1) ca

Địa linh nhân kiệt, sử vinh hoa

Khai nguyên Âu Lạc sinh dân tộc

Kế nghiệp Hùng Vương lập quốc gia

Chi Ải (2) Bạch Đằng kỳ vĩ tích

Điện Biên Tây cống(3) thiên hùng ca

Đại Hà Giang Bảo thủy ba động(4)

Đông Hải, Trường Sơn nhiệt khí hòa. -

——-

1- Lược ký: Ghi tóm tắt. 2- Chi Ải: Ải Chi Lăng 3- Tây Cống: Tên TP Sài Gòn xưa 4- Đại hà Giang Bảo: dòng Cửu long, Hồng hà

http://caitaohoancau.com/bat-tra%CC%A3ch/

Bài này đã đóng bình luận.