Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3581

Ý kiến với tác giả sách Tâm pháp

Bạn nói: “Thầy là người sáng lập đạo Quy nghĩa, tôi là người sáng lập đạo Cân bằng, cùng đích xuất phát, cùng đích đến, cùng là độc nhân, chưa biết ai, tôi hay thầy sẽ đến đích trước”.

Không! Tôi không phải là người sáng lập ra Quy nghĩa; tôi chỉ nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh thay tên cho cách tu của Bửu Sơn Kỳ Hương do Sư Đoàn Minh Huyên (người đời gọi Phật Thầy Tây An) sáng lập.

Tương tự như vậy không thể nói bạn là “người sáng lập đạo Cân bằng”, bởi Cân bằng chỉ là lấy cái đã có thêm thắt và đặt tên khác mà thôi.

Kinh dịch có 5 luật là:

1- Luật Mâu thuẫn

2- Luật Trung chính

3- Luật Tương khí tương cầu

4- Luật Tích tiệm

5- Luật Phản phục

Trong đó Trung chính là luật Quân bình mà bạn gọi tiếng Việt là cân bằng.

Kinh dịch nói: “Dịch là Trung chính mà thôi vậy! Khiến cho việc trong thiên hạ không Trung trở về chỗ Trung, không chính trở về chỗ chính. Trung chính mà lập lại đặng rồi thì mọi cuộc biến hóa của vạn vật sẽ thông vậy” (trang 146 Dịch học tinh hoa: DHTH).

“Trong vạn sự vạn vật không có sự vật nào là không Trung, không có sự vật gì là không Chính, nghĩa là trong những sự bất Trung bất Chính đều đã có sự Trung Chính rồi; cho nên mới nói không có gì là không Quân bình, ngay cả những điều xảy ra không Quân bình cũng tìm cách lập lại Quân bình chung”… . .

Quân bình là một định luật vô hình (hay siêu hình), tuy không thấy nó làm gì cả, mà chính nó ngự trị và chỉ huy tất cả mọi động tác trên đời. 

“Cái luật Trung Chính… nó là luật Quân Bình” (146 DHTH). Quân bình chính là Cân bằng mà bạn gọi đó!

Kinh dịch nói tóm tắt cô đọng, còn bạn dẫn giải với nhiều lĩnh vực, với nhiều cái sai, xin nêu mấy cái sai nghiêm trọng của bạn:

1.- Kinh dịch là Nhất nguyên hay Nhị nguyên?

Bạn nói: “Kinh dịch có khái niệm Thái cực sinh đôi ra lưỡng nghi…biến thành giống đực giống cái… Chúng ta ngày nay có từ nhị phân, nhị nguyên”(21TP: trang 21 Tâm pháp). 

+ Trước nói Thuyết Nhị Nguyên:

“Thuyết nhị nguyên, hay nhị nguyên luận, là một học thuyết triết học thừa nhận sự tồn tại độc lập của hai thực thể”.

Xem link:   https://vi.wikipedia.org/wiki/Thuy%E1%BA%BFt_nh%E1%BB%8B_nguy%C3%AAn

Thuyết ấy sai. Trong vũ trụ không có sự vật nào có 2 thực thể độc lập đối lập nhau bên trong như thuyết nầy nói. Nền Dân chủ đa đảng (chủ yếu lưỡng Đảng) Phương tây thể hiện rõ là theo học thuyết nầy, nó có cái ưu điểm là nền dân chủ vận hành được, nhưng luôn tồn tại sự cạnh tranh kềm chế nhau, nhứt là trong các cuộc bầu cử (chúng cạnh tranh nhau để giành quyền lãnh đạo), trong khi mạch điện hay hệ thống động mạch, tĩnh mạch trong người ta luôn an hòa nhau, không có sự đối lập cạnh tranh nào.

+ Kinh dịch nói: Tâm của vật là 1, không phải là 2 (bất nhị) (43DHTH)", “Âm dương tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2. cho nên Dịch lý thấy nhị nguyên luận mà kỳ thật là nhất nguyên luận. bởi vậy lưỡng nghi cũng gọi là lưỡng nhất, âm dương là một cái gì gọi là bất nhị không phải là 2 lẽ khác nhau” (56DHTH).

Chúng ta sống trong sự cân bằng thống nhứt âm dương của Kinh dịch là nhất nguyên chớ không phải Nhị Nguyên.

Bạn lại nói: Sự thống nhứt giữa 2 mặt đối lập” (21TP). “Âm dương đối lập” (27TP) “Hai Thái cực đối nghịch”(28TP). Không! Âm dương tương phản (trái ngược) mà thống nhứt nhau, chớ không có đối lập, ví dụ 1 con gà trống và 1 con gà mái (âm dương trái ngược) mà kết cặp để sinh hóa, chỉ đồng cực mới đối lập: như 2 con gà trống sẽ đá nhau đến chết không thôi; hai nhà cùng sản xuất 1 mặt hàng bán ra là đồng cực đối lập cạnh tranh triệt tiêu nhau, 2 nhà cùng kinh doanh 1 mặt hàng mà 1 nhà sản xuất bán ra, 1 nhà thu mua tiêu thụ (trái ngược nhau) thì thống nhứt nương tựa nhau; trong vũ trụ 2 đám mây trái dấu gặp nhau sinh nổ không phải do đối lập, mà âm dương cảm ứng hút nhau, sự nổ là do khi đến gần nhau do bầu khí quyển điện trở lớn cản trở sự hội nhập nên sinh ra nổ phá vỡ sự cản trở để hội nhập, giống như đường điện cao thế bình thường không có gì, khi 1 chỗ nào đó bị hở mạch điện trở lớn sinh ra nổ phá vỡ điện trở. Cũng không có 2 mặt đối lập trong 1 sự vật, không có Thái cực nào đối nghịch nhau như chú bạn nói.

2.- Bạn cũng nói: “…Có thể lý giải hầu như mọi vấn đề từ lỗ đen vũ trụ (22TP), “một sự tập hợp năng lượng khổng lồ tại 1 điểm gọi là lỗ đen. Tới điểm cực đại nào đó hố đen nầy phải nổ tung phát tán năng lượng trở lại vào vũ trụ… . Năng lượng nầy bắt đầu tụ hợp lại để tạo thành vật chất” (38TP).

Khái niệm lỗ đen là mơ hồ của các nhà Khoa học, sự suy diễn mơ hồ không có cơ sở thực tế; và nói vụ nổ nầy phát tán vào vũ trụ và tụ hợp lại tạo thành vật chất càng viễn vông. “Vật chất không tự sinh ra không tự mất đi” thì vụ nổ tạo ra vật chất thế nào được? Đó là năng lượng gì mà tạo ra vật chất?

Tất cả đều là giả thuyết, không một chứng minh xác thực nào, và đến nay chưa một ai đưa ra được chính lý. Tôi đã dẫn giải kỹ trong website, xin xem bài viết Tạo ra Vũ trụ (tạo ra Trời Đất, con người và vạn vật) nơi link: 

http://caitaohoancau.com/tao-ra-vu-tru-tao-ra-troi-dat-con-nguoi-va-van-vat/

3.- Chỗ khác bạn nói: “Tâm pháp có khả năng giải thoát con người khỏi vòng sanh tữ” (26TP)… . Sanh, tữ là quy luật chung của Tạo hóa, giải thoát khỏi vòng sanh tữ là vượt qua luật Trời là mơ hồ, ảo tưởng. Vượt qua khỏi vòng sanh tữ là đưa loài người đến chỗ tự diệt vong! Phản nhân loại, phản tiến hóa.

4.- Bạn cũng nói: “Không có sự tái sinh linh hồn, đồng nghĩa không có sự luân hồi của người đã chết luân hồi (trang 52TP)”.

Khẳng định với bạn là có luân hồi. Chỉ xin liên hệ Đạt-lai Lạt-ma: Mỗi một Đạt-lai Lạt-ma được xem là tái sinh của vị trước. Xin xem bài Đạt-lai Lạt-ma nơi link: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1t-lai_L%E1%BA%A1t-ma:  

5.- Nhắn tin điện thoại tôi bạn nói: “Tôi không tin có Phật, ma nào ngoài con người”!

Có đó, có 100%. Bạn biết gì về 2 câu sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm:

                                                 Ma vương sát đại quỷ

                                            Hoàng Thiên tru ma vương

Về Hoàng Thiên tru ma vương: Sấm kinh đạo Hòa Hảo nơi link https://hoahao.org/a3913/3-tan-the-va-hoi-long-hoa-xay-ra-nhu-the-nao

 dòng thứ 31 đến dòng 33 nói rất chính xác và nó đang diễn ra là:

“Đến ngày Hội Long-Hoa sẽ có nhiều việc nhiệm mầu không thể tưởng-tượng được, nào là hai phái tà-giáo và chánh-giáo đua nhau trổ tài đấu phép làm kinh thiên động địa… mà chung qui phái chánh-giáo được trọn thắng, nhờ bí-pháp của Đức Phật phù trợ” (nhờ bí pháp của Phật tổ Như Lai là sự thật 100%, như trong truyện (hư cấu) Tây du ký Phật tổ Như Lai đè Tôn ngộ Không, nhốt xuống núi Ngũ hành Sơn vậy).

- Từ việc không tin có Phật có ma dẫn tới nói về tu luyện chú bạn nói: “…không cần niệm chú và bắt buộc tin vào đấng tối cao riêng nào… (24TP); điều nầy hoàn toàn trái với chính lý trong tu thiền, chù bạn có thể bị tà giáo lôi kéo rồi đó nên có nhiều lý luận trái đạo; xin nêu 2 sự kiện:

+ Một vị vào thiền vừa niệm A Di Đà Phật xong là 1 con rồng to quấn chặt muốn nghẹt thở mà càng niệm A Di Đà Phật nó càng siết chặt hơn.  

+ Một vị khác vào thiền 1 bóng ma khuôn mặt nanh vuốt dữ tợn ôm chặt giãy giụa không ra được.

Hai vị đó là chính nhân nên thiên ma mới quấy phá để nếu vì kinh sợ mà ngất xỉu nó chiếm xác ngay, biến thành xác người mà hồn ma của nó; trường hợp nầy chỉ trì đúng Thần chú mới giải tỏa, nhưng chú bạn nói không cần niệm chú?!?

6.- Bạn đưa ra định thần khi thiền: “sau khi đưa ra 7 phương pháp (mê hồn trận) sau cùng chú bạn nói: “…nếu không thể vào vô thức khi đã áp dụng đủ mọi cách … hãy suy nghĩ thật nhiều, bắt nó suy nghĩ những điều nó muốn. Chắc chắn nó mệt nhoài và tự bỏ việc suy nghĩ” (90TP và 20 TP2) .

Ý niệm ấy là không tưởng; trong mỗi con người có 2 mặt: tinh thần dương, thể xác âm, dương động, âm tịnh, tinh thần luôn động, buộc nó tự thôi suy nghĩ là ảo tưởng, bởi nó là yếu tố tối cao chỉ huy cơ thể ta, ta không có cái gì bên trên nó áp chế nó, việc suy nghĩ nhiều như vậy chắc chắn không đem lại kết quả như vậy, mà chỉ làm phần âm càng dễ dàng xâm phá hơn.  

- Có một vị Tiến sĩ Hóa học tài năng đề ra phương pháp dùng đèn soi cây thanh long ra trái nghịch mùa mà tất cả người trồng thanh long chuyên nghiệp đều theo hiện nay; vị nầy học thiền không niệm chú, khi thiền suy nghĩ nhiều như vậy, kết quả thấy Thần tiên đến dẫn đi vào các cảnh vật đẹp lạ, ông thích thú đi theo.

- Một vị thầy giáo cũng thiền không niệm chú thả lõng nguồn suy nghĩ và cũng nhận được thần tiên đến giao lưu…

Kết quả 2 vị thay đổi tánh tình, nói năng những điều không tưởng lung tung, tánh tình tửn tửn, gây khó khăn cho mọi người, trong gia đình vô cùng khổ tâm khó xử.

Không phải làm như vậy! Mà ta sẽ có cách dùng quan hệ Thiên Nhân để kềm chế nó (xin xem các bài Tu luyện trong website caitaohoancau).

7.- Không tin có Trời:

Chú bạn nói: “Thượng đế chẳng là ai cả”… “Thượng đế không phải là một hình ảnh cụ thể” (30 TPƯD).

Chú bạn dám nói xúc phạm như vậy mà không sợ bị trừng phạt. Trong khi tôi tin tuyệt đối, nhiều vấn đề lớn lao tôi đều có xin ý kiến của Đấng Chí Tôn, xin xem đoạn cuối bài viết Tru ma vương phục nghĩa Nhân quả Khai hội Long hoa nơi link: http://caitaohoancau.com/luat-nhan-qua-2/

Chú bạn lại nói quá sai là: “Tâm sinh tánh, tánh sinh tướng, tướng sinh số phận” (77TP)

Không phải vậy. Tâm là của riêng mình, số là do Thiên định, tâm sao sinh số phận được? Xin nói lộ bí mật một chút mà bạn chưa hề biết: Số phận của Nguyễn Huệ là 37, của Nguyễn Phúc Ánh là 38, còn của chú bạn chỉ là 13 (số mạng lớn hay nhỏ theo con số lớn hay nhỏ), không thể có cái tâm nào làm từ nhỏ lớn lên được, đừng nghĩ rằng tâm sinh số, đó là ảo tưởng.

8.- Trong bài “Không tu mới thành Phật”; chú bạn nói: “…đừng tu cho mất công, vì có tu thì cũng chẳng bao giờ thành Phật được đâu” (162TP).  “… khi bạn là Phật rồi thì bạn còn tu nữa làm gì? Đâu có quả nào cao hơn quả vị Phật đâu mà tu tiếp?“ (163TP)…

Tu đề thành Phật là không chính lý, nhưng lấy đó mà biện minh cho 1 quan niệm kỳ quặc không có chân lý, để khuyên người ta đừng tu một cách vô trách nhiệm phản tiến hóa như vậy; Phật Thích Ca hiện vẫn tu, không phải để đạt quả nào cao hơn hiện tại, mà tu thiền để luôn nhận quang điển của Tạo hóa làm cho trí huệ ngày càng tăng lên, trong khi vũ trụ luôn biến chuyển không bao giờ ngừng lại.

9.- Dựa vào Luật Trung chính mà thiếu vế chữ Thời:

Kinh dịch nói: “Có thể nói rằng bộ Chu dịch tóm lại chỉ có một chữ Thời mà thôi”… “Bỏ mất chữ Thời thì hành động nào cũng hỏng, có khi nguy hại cho xã hội và cho cá nhân mình là khác (141 DHTH). Nói đến chữ Thời là nói đến Trung chính…nói đến Trung chính là nói đến chữ Thời… nên gọi chung là Thời Trung”(145 DHTH). Nói đến Cân bằng (Trung chính) mà thiếu nói đến chữ Thời là thiếu nghiêm trọng vậy. Bạn chẳng có chỗ nào đề cập đến chữ Thời, nên bước đầu bạn in được sách, nhưng rồi nó sẽ ra sao bạn sẽ thấy?

10.-  Thiếu hiểu biết về quan hệ giữa chữ Tâm và Long hoa:

Chú bạn nói:Vấn đề ngày cứu thế hội Long hoa về một thế giới hòa bình tốt đẹp, thật sự rối loạn trong xã hội là do chính con người tự gây ra, phải giải quyết căn bản từ tâm thức con người, chứ nếu không thì với căn tánh tham ái sân si cuồng nộ…qua hội Long hoa này sẽ lại y như cũ và chẳng lẽ cứ có hội Long hoa mới”.

Với mỗi con người thì cái tâm là quan trọng, nhưng quá nhấn mạnh, mọi trường hợp đều lấy cái tâm làm chuẩn là sai.

Long hoa là cuộc chuyển biến toàn diện toàn vũ trụ đem đến cuộc sống vinh hoa tốt đẹp vĩnh cữu cho cuộc nhân sinh không đặt cái tâm của con người then chốt. Xin nói qua mấy nét chính của cuộc Long hoa:

1. Phải cải hóa bầu khí quyển, để nhân loại sống yên ổn, không còn thiên tai dịch bịnh (xem bài Cải hóa khí hậu trong 12 bài viết về biến đổi khí hậu ở website cải tạo hoàn cầu, mở đầu là bài Thất bại các cuộc hội nghị Biến đổi khí hậu nơi link: http://caitaohoancau.com/that-bai-cac-hoi-nghi-quoc-te-ve-bien-doi-khi-hau/

2, Xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững chấm dứt vĩnh viễn khủng hoảng kinh tế, xem 3 bài viết về khủng hoảng Kinh tế, mở đầu là bài khủng hoảng kinh tế nơi link: htt://caitaohoancau.com/khung-hoang-kinh-te/ .

3. Chấm dứt tất cả các cuộc chiến tranh lớn nhỏ trên hoàn cầu nơi link: http://caitaohoancau.com/bai-bo-chien-tranh-hoa-binh-vinh-cuu-tai-thiet-cho-nhan-loai/

- Thống nhứt toàn cầu về cơ chế chính trị sẽ đăng sau.

- Thống nhứt chế độ kinh tế: thông nhứt cơ chế kinh như nói trên là giềng mối chấm dứt đối lập, chấm dứt mọi cuộc chiến tranh lớn nhỏ.

- Thống nhứt nền văn hóa: cả tiếng nói chữ viết và lịch toàn cầu:

xem các bài thống nhứt ngôn ngữ nơi link: http://caitaohoancau.com/911/

xem các bài thống nhứt lịch toàn cầu nơi link: http://caitaohoancau.com/thong-nhut-lich-toan-cau/

- Thống nhứt hoạt động xã hội sẽ đăng sau.

- Thống nhứt cách tu luyện, thống nhứt giáo lương, xem 5 bài về tu luyện, mở đầu là bài tu luyện tâm thể nơi link: http://caitaohoancau.com/tu-luyen-tam-the/ sẽ chấm dứt các cuộc “Thánh chiện hiện nay”.

4. Cải cách Liên hiệp quốc thành tổ chức thật sự có uy tín, quyền lực điều hành, quyết định mọi vấn đề trên hành tinh (xem nơi link: http://caitaohoancau.com/cai-cach-lien-hop-quoc/

5. Tổ chức tốt mốt quan hệ Thiên – Địa – Nhân, tạo cho mỗi con người sống yên vui mạnh khỏe, sung túc, xem nơi link: http://caitaohoancau.com/xem-ten-nguoi/

6. Quét sạch thiên ma địa quỷ cả trên thiên đình, trần gian lẫn địa phủ, quét sạch bùa chú ngoại đạo, thầy bùa, thầy pháp, thầy cúng… tạo cho nhân loại thuần khiết không còn bất cứ sự ức chế nào (xem bài Tru Thiên ma vương, địa quỷ vương nơi link: http://caitaohoancau.com/luat-nhan-qua-2/

Với sự chuyển biến toàn diện như trên không thể có sự thoái hóa nào, không thể có cái gọi là “long hoa mới”.

11.- Một ý kiến tế nhị: Thầy nghĩ tới kế thừa chưa? Tôi thấy tư tưởng thầy quá lớn, ý chí cao do đó có thể mọi thứ không thể xảy ra trong đời thầy được. Những bài viết của thầy, nên tạo ra ít nhất hai bản lưu hai chỗ khác nhau. Nếu thầy tin tưởng có thể lưu trữ chỗ thiền viện an hạ của tôi một bản vì chỗ tôi có thư viện. Đề phòng sau này thất lạc thì thế hệ sau có chỗ tìm lại.

Trong đời đâu ai biết tất cả những gì mình có thể làm được. Tôi cũng vậy; có điều khác hơn bạn là tôi tin Trời Phật, mọi việc tôi làm đều do sự mách bảo của bề trên; thành bại thế nào do trên đinh đoạt, website của tôi bề trên xem thuờng xuyên và lưu trữ kỹ trên thượng giới, không cần tìm người kế thừa hay gởi gấm vào “kho quý” nào cả.  

12.- Không hiểu mình, cũng không thấu đáo việc mình làm:

Về Binh thư tiền nhân có câu: “Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, biết ta không biết địch trăm trận trăm bại”, đây không có địch mà bản thân mình và đối tượng mình nghiên cứu, cả 2 chú bạn đều khiếm:

- Đối tượng nghiên cứu thì vẩy đầy khiếm khuyết như liên hệ trên.

- Với bản thân mình thì chú bạn mù tịt. Xin nói qua về tên và tác phẩm chú bạn. Sống trên đời mỗi người đều bị ràng buộc bởi mối quan hệ Thiên-Nhân: Bề trên quản lý ta bởi 2 yếu tố là bổn mạng (số mạng: như đã liên hệ bên trên) và vận hội định hình bởi số nét chữ Hán của cái tên (gọi là Nhân cách):

———–

Trích Từ điển:

Hứa 許 11 Nghe theo, cho, chịu, bằng lòng. Dùng. Tiến tới. Trợ từ. Họ.

Văn 文 4 Người có học vấn. Văn vẻ, chữ nghĩa, văn chương. Lễ phép. Văn hoa. Đồng tiền. Đẹp. Vân trên gỗ. Đường lối. Quan văn. Họ.

Thành 誠 13 Thành thật. Giả thiết. Chân thật. Tin.

Tâm 心 4 Trái tim. Chỗ ở giữa. Phần ở giữa. Phần cốt yếu. Bụng. Lòng dạ.

Pháp 法 8 Phép. Khuôn phép. Pháp luật. Hình phạt. Lễ giáo. Đạo lý của nhà Phật. Chế độ. Họ.

———–

Hứa Văn Thành (許文誠 11+4+13=28)

Số 28 : TỰ ƯU SINH LY

Số cùng con cháu hoang tàn, bạo ngược, tai họa dập dồn, chịu nhiều thống khổ thân tâm.

Số của người lập công lớn:

Gia đình: Họ hàng đố kỵ nhau, anh em tranh giành, vợ con ly biệt.

Sức khỏe: Bịnh tật nhiều, hay bị thương, tàn phế, nặng thì chết.

Hàm ý: Người khảng khái nhưng bôn ba, chìm nổi nhiều. Khắc sát vợ chồng, con cái, từ nhỏ đã rời xa gia đình, cả đời khó nhọc.

Số biểu thị cô độc (muộn vợ chồng, gia đình bất hòa, vợ chồng xung khắc, đỗ vỡ, ly tán).

Số 28 thuộc nhóm V. Hoạn nạn vận số:

Thường gặp hoạn nạn bất tữ, bệnh tật dây dưa.

Số biểu thị hung họa (gặp nhiều nghịch cảnh khó khăn, tai họa, thăng trầm, trôi nổi).

Và là nhóm VII. Hiểm nạn vận số:

Ai phạm vận số nầy phải chịu tai nạn về cơ khí, hay sự hại vì những lý do như: tình sát, tai sát v.v… (chết không lành).

Tâm Pháp (心法 4+8=12)

Số 12 : Ý CHÍ BẠC NHƯỢC

Khó thành công vẹn toàn trên đường lập nghiệp. Mọi ý nghĩ không thích hợp với sự việc nên gặp thất bại luôn luôn.

Số của người ý chí bạc nhược, gia đình lạnh lẽo:

Cơ nghiệp: Hung tinh, tai ách, hay bị cướp bóc.

Gia đình: Họ hàng lạnh lẽo, hờ hững, lấy oán báo ân.

Sức khoẻ: Tinh thần bạc nhược, dễ bị bịnh dạ dày.

Hàm nghĩa: Tượng trưng cho kẻ mù quáng, không tự lượng sức mình, làm việc quá sức khiến tự chuốt thất bại, hoặc là ngại khó ngại khổ, chưa làm đã chán. Gia đình bạc bẽo cô độc, bịnh tật khốn đốn. Thất bại không ngờ, thậm chí dẫn tới yểu mệnh.

Số biểu thị hung họa (gặp nhiều nghịch cảnh khó khăn, tai họa, thăng trầm, trôi nổi), nhà cửa suy bại (họ hàng, thân thuộc đơn bạc, lạnh nhạt).

Số 12 thuộc nhóm VI. Cô độc vận số: 

Gia đình phụ mẫu, tử tôn không nương nhờ, phần vợ chồng duyên nợ không bền, gặp cảnh chia ly.

Và là nhóm VII. Hiểm nạn vận số :

Ai phạm vận số nầy phải chịu tai nạn về cơ khí, hay sự hại vì những lý do như : tình sát, tai sát v.v… ( chết không lành).

 

Số vận hội yếu kém như vậy cộng với số bổn mạng 13/100 quá mỏng thì sự thành bại của bạn theo đó hẵn bạn sẽ biết vậy!

Chương trình cũa tôi đăng nơi website cải tạo hoàn cầu, bạn cứ xem kỹ, có chỗ nào không đồng ý cứ mạnh dạn gởi phản hồi tôi sẽ trả lời đầy đủ.

 

       —————————-

 

                                          Phản hồi của tác giả sách Tâm pháp

Tôi xin cảm ơn Thầy đã đọc sách Tâm Pháp và cho các ý kiến, bất luận là khen hay chê thì đều vô cùng giá trị, bởi vì ý kiến đó có cả sự mặc khái từ bề trên. 

Tôi không phái là vô thần, và tôi tin các trạng thải Phật, thánh, người và ma đều là do Tâm thức quy định. Người nào có tâm thánh sẽ là thánh, tắm ma sẽ thành ma. Do đó mới nói mình là Phật, người hay ma cũng do chính mình tự tạo vậy. 

Lại nữa những gì tôi viết ra trong các sách của mình cũng là sự mặc khải. Tôi tu duy và nói chuyện trao đổi với sự linh thiêng giống như tôi đang nói chuyện với Thầy vậy. Tôi có khả năng nhìn thấy quá khứ hay tuong lai của chính mình từ còn bé xíu. Tôi cũng từng chết hụt nhiều lần và sự tồn tại của tôi ngày hôm nay là do ý muốn của Thương đê để có người sai bảo viết ra sách này mà thôi. 

Cảm ơn thầy đã nói về số phận của tôi. Tôi sẵn sàng chờ đợi mọi thứ đến với mình vì tôi đã làm gần như xong việc được bề trên giao làm một thiên sứ. 

Có bảy người đã và sẽ chào đời để nhận sự huyền khải này, rao giảng nó và tôi đang đợi họ đến. 

Xin thầy giữ sức khỏe để tiếp tục cuộc hành trình của minh

 

                                                                        ———————————–

 

                                           Ý kiến (tiếp) với tác giả sách Tâm pháp

Xin có mấy ý kiến qua phản hồi của bạn:

I.- Nói qua về sự phản hồi của bạn:

1. Bạn nói: “Tôi tin các trạng thải Phật, thánh, người và ma đều là do Tâm thức quy định. Người nào có tâm thánh sẽ là thánh, tắm ma sẽ thành ma. Do đó mới nói mình là Phật, người hay ma cũng do chính mình tự tạo vậy”.

Bạn vẫn xem cái tâm của bạn lớn quá! Cái sai nầy thành là “cố tật”.

Như ý kiến trước tôi đã nói “quá nhấn mạnh, mọi trường hợp đều lấy cái tâm làm chuẩn là sai”.

Xin nói rõ thêm: Con người sống trong vũ trụ chịu sự ràng buộc của mối liên hệ Thiên – Địa – Nhân; trong đó nhân là yếu tố sau cùng (Tâm là của Nhân) sao lấy “Tâm thức quy định” được? Tất cả cái mà ta đang có trên đời cũng chỉ là một phần của riêng ta, còn phần lớn là do Trời Đất định, ngay cả mạng sống của ta cũng phụ thuộc hoàn toàn vào Trời Đất, chỉ cần ngưng hít thở khí Trời Đất 5 phút đã chết rôi, toàn bộ tâm thức cũng do Trời Đất ban cho khi mới sinh ra, quá trình sống, hoạt động tâm thức đó có 1 phần do ta rèn luyện, còn phải do điển quang của Trời ứng cho; không nên tự cao cho rằng sự tài giỏi nào đó là của chủ quan riêng mình. Cách nghĩ và nói của bạn là của ma chớ không phải của người hay Thánh và tôi nói không chỉ là “bói toán” mà điều định hình đời bạn sắp tới đó. Những vấn đề sâu xa nói trên không ai chối cãi, nhưng khó hiểu về cách ứng xử sao cho phù hợp, còn có yếu tố cụ thể ta có thể hiểu để quy hoạch được:

a/- Quan hệ Thiên Nhân: Tên người do người đặt mà Trời ứng chiếu:

 Xin nêu điển hình Cao Bá Quát:

———-

Cao 高 10 Sùng bái. Quý trọng. Giá cao. Giỏi, vượt trên bậc thường. Họ.

霸 21 Hơn người. Làm lớn. Xưng hùng. Làm trùm

Quát 括 9 Bó, buộc lại. Bao gồm, bao quát.

Cống 貢 10 Dâng nạp, tặng, biếu. Tiến cử lên. Thuế cống. Họ.

Quỳnh 瓊 18 Một thứ ngọc đẹp.

———-

Cao Bá Quát (高霸括 10 21 9= 40)

Nhân cách (ý nghĩa tên): Xưng mình tài giỏi bao quát cả Thiên hạ; ông từng cao ngạo, tuyên bố: “Trong Thiên hạ có 4 bồ chữ, một mình tôi giữ hết 2 bồ. Anh tôi Cao Bá Đạt và bạn tôi Nguyễn văn Siêu giữ một bồ. Còn một bồ phân phát cho Thiên hạ”.

Vận hội: Số 40 CẨN THẬN BẢO AN

Số nầy có mưu trí hơn người (thường là trai tài, gái sắc), nhưng không hưởng được, vì không hợp với từng sự việc, ấy là nguyên nhân thất bại.

Gia đình: Họ hàng lạnh nhạt, anh em chia rẽ.

Sức khỏe: Bịnh ác tính, dạ dày, ngoại thương, tàn phế. Tên nghĩa tốt thì có thể giảm bớt xấu xa.

Hàm ý: Nhiều mưu mẹo, đảm lược, nhưng kiêu ngạo, thiếu chí lớn, dễ bị công kích, các vận khác xấu thì dễ bị tù đày, chết yểu.

Người mang số nầy do bản tính quá bộc trực, không chịu nổi cảnh bất bình xảy ra trước mắt. Tâm lý hay nông nổi do quá cương trực.

văn tài ông ta nổi tiếng một thời khó ai bì kịp. Vua Tự Đức từng nhận xét:

                                   Văn như Siêu Quát vô tiền Hán

                                  Thi đáo Tùng Tuy thất Thịnh Đường  

Còn Người đời thì suy tôn là Thần Siêu Thánh Quát…

Nhưng tánh tình tự cao, kiêu ngạo, khinh người; Ỷ tài, nhưng không biết lượng sức mình, làm điều trái khoáy: về sau ông ta làm Quốc sư của  cuộc nổi dậy Mỹ Lương, cuộc nổi dậy thất bại ông ta bị bắt tru di tam tộc, trước khi bị hành quyết ông ta có 2 câu:

Ba hồi trống giục đù cha kiếp!

Một nhát gươm vung đéo mẹ đời!

          Hai câu thơ có thể là ứng khẩu trước lúc bị hành quyết.

Nhà hoạt động văn hóa mà văng tục như thế là không đáng chút nào, và hận đời, chửi đời là tư tưởng tiêu cực tệ hại đáng trách nhứt, chính 2 câu ấy mà những ca ngợi của người đời đã không còn, nó chôn vùi danh dự ông ta tận bùn đen.

Cao Bá Quát Vận hội Thiên định chỉ là “không hợp với từng sự việc” mà định nên làm cái việc chống triều đình sau cùng bị tru di tam tộc, còn Vận hội Thiên định của bạn “Hoang tàn, bạo ngược, tai họa dập dồn” thì định nên việc trù ếm tôi, phá cơ Trời  tội càng năng hơn (nhận tội là tốt, nếu không thì cũng chớ nên chối cãi tội sẽ nặng hơn), cái quả phải nhận không nhỏ hơn! (trù ếm là việc chánh đạo như Thiên chúa, Phật không bao giờ làm, chỉ thiên ma mới làm, bạn hãy tự nghĩ kỹ để biết rõ minh hơn khi làm việc trái khoáy của mình, chớ không giấu được bề trên đâu).

Xin liên hệ thêm Cống Quỳnh cùng số Vận hội với bạn:

Cống Quỳnh (貢 瓊 10 + 18 = 28)

 Số 28 : TỰ ƯU SINH LY

Số cùng con cháu hoang tàn, bạo ngược, tai họa dập dồn, chịu nhiều thống khổ thân tâm….

Ai phạm vận số nầy phải chịu tai nạn về cơ khí, hay sự hại vì những lý do như: tình sát, tai sát v.v… (chết không lành).

Sự hoang tàng bạo ngược biểu hiện ông biểu bà Điểm mở cửa nhà tắm để ông vào coi! Còn sự chết không lành… ông bị Chúa Trịnh thuốc chết! Bài học sát sườn với vận hội của bạn đó!

b/- Quan hệ Địa – Nhân:

Mỗi người đều có chỗ ở một thế đất cụ thể, phù hợp thì thịnh vượng, phát đạt,ngược lạ là suy bại.

Xin liên hệ ở địa phương nọ 1 cơ quan dời cổng sai vị trì mà trong 1 năm chết 2 2 người đứng đầu cơ quan và một số nhân viên khác suy bại không làm việc được.

Tất cả nhựng sự việc tên người và nhà cửa không có cách gì cưỡng lại được mà bạn quá non về tri thức nầy; tâm Tâm thức không quy định được đâu.

2. Bạn cũng nói: Tôi tu duy và nói chuyện trao đổi với sự linh thiêng giống như tôi đang nói chuyện với Thầy vậy.

Người tu chánh khi thiền chỉ có Tâm không, mọi sự linh nghiệm của bề trên là từ sự tâm không ấy; trong cuộc sống có điều gì vướng mắc lúc thiền ta nghĩ tới thì bề trên chỉ ứng qua sự linh cảm của ta chớ không trao đổi trực tiếp. Những việc tiếp xúc trao đổi chỉ là giả của tà ma mà thôi, như tôi đã liên hệ về vị Tiến sĩ và thầy giáo trong bài nói trước. Hãy buông bỏ những điều tưởng là tốt đẹp ảo đó!

3. Bạn cũng nói: Tôi cũng từng chết hụt nhiều lần và sự tồn tại của tôi ngày hôm nay là do ý muốn của Thượng đế để có người sai bảo viết ra sách này mà thôi.

- Trời Phật chỉ ứng nghiệm với người tu, thiền chính đính, không khảo đảo người với những cơn bạo bịnh, chết đi sống lại; việc đó chỉ thiên ma làm, sau đó nó ban cho những hiểu biết nhứt định để làm “thầy” theo sự điều khiên của chúng, hễ đang làm “thầy” mà nghỉ sẽ bị hình khắc càng nặng nề hơn. Đó là thủ đoạn tà quái ác hiểm của thiên ma, bạn đang vướng đó!

- Trong sách chú bạn nói: “Thượng đế chẳng là ai cả”… “Thượng đế không phải là một hình ảnh cụ thể” (30 TPƯD). Giờ bạn nói “sự tồn tại của tôi ngày hôm nay là do ý muốn của Thượng đế để có người sai bảo viết ra sách này mà thôi”. Thượng đế không sử dụng con người ăn nói ngược ngạo như vậy cả. “Thượng đế” của bạn ở đây chính là ảo vậy!

Bạn cũng nói: “Tôi có khả năng nhìn thấy quá khứ hay tuong lai của chính mình từ còn bé xíu”; tôi lại biết 1 điều về bạn mà bạn không tin là có; đó là tôi biết tiền kiếp của bạn là ai? Người ấy vang tiếng một thời; ở cõi bên kia ông ấy đặt nhiều hy vọng ở bạn bấy lâu nay, nhưng giờ thì hồi hộp, khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng. 

4. Bạn cũng nói: “Tôi đã làm gần như xong việc được bề trên giao làm một thiên sứ”. 

Bề trên giao viết và chấp nhận quyển Tâm pháp vẩy đầy sai trái của bạn chắc chắn là “Thượng đế” ảo nói trên mà thôi!

5. Còn việc: “Có bảy người đã và sẽ chào đời để nhận sự huyền khải này, rao giảng nó và tôi đang đợi họ đến”. Giờ thì mầm móng đó bị tịt tiêu rồi; Cơ hiện nay không phải để cho sự ra đời của những kẻ ấy.

II.- Việc làm hoang tàng bạo ngược:

Nói đang việc hoang tàn bạo ngược chắc bạn biết ngay mà cố che giấu? Nhưng không! Không qua được tôi và còn có bề trên xem xét sát đáng nữa! Trước bạn đã có 13 tên sừng sỏ trong đó có bậc “Thầy” của bạn gồm 5 tên Thiên ma (ngũ ma), 5 tên Địa quỷ (ngũ quỷ) và 2 tên Thiên ma vương (sở dĩ có đến 2 vì tên chánh bị Thượng đế bắt giam, bọn chúng bầu lên tên thứ hai), Địa quỷ vương; chúng dùng tà chú ếm tôi suốt 1 năm ròng, nay tất cả đều bị Thượng đế và Diêm vương bắt giam. Việc làm của bạn không tránh khỏi chung số phận ấy! Hãy tự nhận tội, từ bỏ quan điểm và việc làm sai trái để được khoan hồng!!! Vấn đề không giản đơn, tồn tại hay bị triệt diệt là do bạn tự định cho mình vậy!

Gửi phản hồi