Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

 • Đang truy cập: 1
 • Lượt truy cập hôm nay: 1
 • Lượt truy cập hôm qua: 1
 • Tất cả lượt truy cập: 3576

Ngôn ngữ

 • Việt Hán Tự

  http://caitaohoancau.com/nhung-tu-khong-co-trong-han-van/

 • Hán Văn

  Tự bạch http://caitaohoancau.com/tu-bach-2/ Quyển thượng (xếp theo vần chữ Việt): http://caitaohoancau.com/quyen-thuong/ Quyển hạ (xếp theo số nét chữ Hán): http://caitaohoancau.com/quyen-ha/ Bộ Thủ: Mục Bộ thủ bên cạnh việc liệt kê 124 bộ thủ cũng là mục lục để tra từ: Trong bảng tra từ có ghi số trang; bảng liệt kê  Bộ thủ chỉ rõ bộ nào ở trang

 • THỐNG NHỨT NGÔN NGỮ

  Một trong những vấn đề quan trọng của việc hội nhập nhất thể hóa toàn cầu là phải thống nhất về ngôn ngữ. Trước đây một người Ba-lan đã có sáng kiến tạo ra “Quốc tế ngữ” với hoài vọng hòa đồng các dân tộc trên hành tinh lại. Sáng kiến ấy có cái hay