Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 2
  • Tất cả lượt truy cập: 3587

Thế toàn kỳ

  • THẾ TOÀN KỲ (Cờ toàn cầu)

    I.- CỜ MỘT SỐ QUỐC GIA DÙNG HIỆN NAY: Cờ tưởng chừng như giản đơn, nhưng lại là cột móc quan trọng tác động đến tính cách và vận hội của cộng đồng người trong đất nước cũng như toàn cấu. Trước xin nói qua cờ một số Quốc gia: 1/- Cờ Nhật Bản: Nhật